Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Zpracovaní cookies v e-prostředí

Pokud navštívíte stránku, která zapisuje cookies, ve vašem počítači se vytvoří malý textový cookie soubor. Soubor cookie je krátký textový soubor, který webová lokalita ukládá ve vašem počítači nebo mobilním zařízení (včetně tabletu) při jej přehlídání. Pokud tu jistou stránku navštívíte příště, díky němu se připojíte rychleji. Okrem toho vás stránka “rozpozná” a nabídne vám informace, které preferujete, zajistí neopakovaní se již zobrazené reklamy nebo vám umožní vstup bez opětovného zadávání hesla, v případě zadávaní identifikačních údajů nabídne zadání ji uvedených při předchozích návštěvách web prostředí a v návaznosti na tyto informace zobrazovat relevantní obsah a nabídky odhadovaných aktivit a služeb, které jako předpokládáme by jste mohli využít.

Soubory cookies používáme na analýzu návštěvnosti web stránek prostřednictvím Google Analytics, Google AdWords, Google AdSense, Facebook, HotJar, LiveChatoo, Gravatar Strossle nebo Gemius SA. Jedná sa o analytické nástroje, které pomáhá vlastníkům webových stránek a aplikací pochopit, jako jejich návštěvníci tyto prostředky používají. Soubory cookie je možné použít na statistické údaje o používání webových stránek bez osobní identifikace jednotlivých návštěvníkův.

Právní základ zpracovávaní

Pokud při zaznamenávaní dokážeme identifikovat osobu návštěvníka web prostředí, bude se jednat o zpracovávání osobních údajů. Pro tohle zpracovávání musíme disponovat právním základem. Jedním právním základem může být souhlas vás jako subjektu údajů a druhým zejména při sledování aktivit a jejich vyhodnocování se bude jednat o oprávněný zájem správce, teda nás, nabídnout Vám, co nejlepší nastavení služeb nebo podpory při Vašich aktivitách v smluvním vztahu s naší společností včetně přímé reklamy.

Jaké cookies vyhodnocujeme

Session cookies – jsou přechodné cookies uložené na vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení do doby než opustíte Webovou stránku (stránky) a v tom okamžiku se zmažou. Tihle cookies pomáhají Webové stránce (stránkám), abys zapamatovala informace, když přecházíte ze stránky na stránku, takže informace nepotřebujete opět zadávat anebo opakovaně informace znova uvádět.

Perzistentní cookies – zůstávají uložené na vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení, i když opustíte Webovou stránku (stránky); tihle cookies pomáhají Webové stránce (stránkám), aby si vás pamatovala, když se vrátíte jako návštěvník, přitom vás neidentifikují jako osobu.

Na jaký účel využíváme cookies

Ve všeobecnosti možno rozdělit cookies do 4 kategorií dle funkce:

 • Nevyhnutné nutné
 • Provozní
 • Funkční
 • Reklamní

Nevyhnutně nutné cookies vám umožňují pohyb na webových stránkách a používaní základných funkcí jako jsou zabezpečené oblasti, nákupní košíky a online platby. Tyto cookies o vás neshromažďují žádné informace, které by se dali použít při marketingu, ani si nepamatují, kde jste se na internetu pohybovali.

S jejich pomocí

 • například pamatujeme údaje, které jste zadali na objednávky, když v rámci jedné návštěvy našich webových stránek procházíte různými obrazovkami
 • pamatujeme tovary a služby, které jste si objednali, když se dostanete na obrazovku platby
 • zjišťujeme vaší totožnost, když se na stránky přihlásíte
 • zajištujeme, abyste na našich webových stránkách našli potřebnou službu i v případě, že bychom naše webové stránky nějakým způsobem reorganizovali

Jejich zakázáním nemůžeme zaručit plnou funkčnost naší stránky.

Provozní cookies – shromažďují informace o tom, jako naše webové stránky používáte, kupříkladu které stránky navštěvujete, a jestli jste narazili na nějaké chyby, například ve formulářích. Tito cookies neshromažďují žádné informace, dle kterých by bylo možné zjistit vaší totožnost – všechny shromážděné údaje jsou anonymní a slouží nám jenom k tomu, abychom mohli provoz našich webových stránek optimalizovat a věděli, co našich uživatelů zajímá a tímhle způsobem zjistit, jako byla naše reklama efektivní.

S jejich pomocí

 • Získáváme statistické údaje o tom, jako se naše webové stránky používají
 • Zjišťujeme efektivitu naší reklamy (Pozor! Tyto informace NEPOUŽÍVÁME k tomu, abychom vám posílali naší reklamu v případě, že navštívíte jiné stránky)
 • Poskytujeme našim partnerům informace, že jejich webové stránky navštívil taktéž jeden z našich návštěvníkův. Sem například patří údaje o zakoupeném produktu. Na základě těchto informací mohou partneři své stránky vylepšovat, ale používání těchto informací k následní reklamě mají přísně zakázané
 • Můžeme zachytit případné chyby a jejich odstraněním stránky zkvalitňovat
 • Testujeme různé koncepce našich webových stránek

Jejich zakázáním nemůžeme zaručit plnou funkčnost naší stránky.

Funkční cookies – slouží k poskytování služeb nebo zapamatování nastavení s cílem zajištění maximálního komfortu při vaší návštěvě.

S jejich pomocí

 • pamatujeme, jaké nastavení jste si zvolili, například grafický vzhled, velikost textu, předvolby a barvy
 • pamatujeme, zda jsme se vás již ptali, jestli chcete vyplnit anketu (a nemusíme vás touto otázkou obtěžovat druhý krát)
 • vám můžeme nabídnout podporu ve formě proaktivních chatovacích relací
 • zjistíte, jestli jste k našim webovým stránkám přihlášen
 • můžeme vaše údaje poskytnout našim partnerům, který vám potom můžou prostřednictvím našich webových stránek nabízet svoje služby. Údaje budou sloužit výlučně k poskytování služeb, produktů nebo funkcí, k ničemu jinému

Reklamní cookies – sú napojené na služby poskytované jinými firmami, například ikony „Líbí se mi to“ a „Sdílet“. Tyto služby poskytuje jiná firma v návaznosti na to, že jste navštívili naše webové stránky.

S jejich pomocí

 • vás můžeme propojit na sociální sítě, jako je Facebook, a na základě údajů o vaší návštěvě potom budete dostávat reklamu z jiných webových stránek
 • můžeme poskytovat údaje o vaší návštěvě reklamním agenturám, které vám potom budou zasílat reklamy, které by vás mohli zaujímat

Jaké údaje o Vás můžeme vyhodnocovat

Informace o Vaší návštěvě našeho web sídla (stránky www)

Informace o MAC adrese vašeho zařízení, z kterého se připájíte

Informace o IP adrese připojení

Informace o vašem zařízení

Informace o čase stráveném na web stránce

 

Automatizované rozhodovaní a Profilování

V případě když disponujeme Vaším souhlasem z jiných Vašich aktivit, výše opomenuté informace spájíme s informacemi o Vašich aktivitách, na které jste nám poskytli souhlas (například zadáním: telefonního čísla, e-mailové adresy, čísla slevového kupónu, registračního čísla, čísla karty věrnostního klubu a pod.). Cílem tohohle spájení je lepší poznání Vašich preferencí a zájmů a na tomto základě lepší nastavení nabídky přímo pro Vaši osobu.

Tohle zpracování můžete kdykoliv namítat anebo v případě jestli by automatizované rozhodnutí mělo dopad na Vaše práva a svobody může požadovat individuální rozhodnutí z naší strany (například ve formě lepší nabídky).

Jak zkontrolovat nastavení cookies

Soubory cookie můžete kontrolovat nebo zmazat dle uvážení. Podrobnosti najdete na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání.

Cookies jsou užitečné, pokud je jejich majitelé stránek nezneužijí na nepovolený sběr údajů. Pokud cookies nedůvěřujete, můžete jich pravidelně z vašeho disku vymazávat. V některých případech může dojít k nekorektnímu zápisu informací Cookies a teda k problému s přihlášením se kupříkladu do našich Internetových aplikací. Návod pro odstranění všech i nekorektně zapsaných Cookies najdete níže.

Návody na vymazání Cookies v jednotlivých internetových prohlížečích

Jak dlouho budeme uchovávat údaje z prohlížení

Údaje z prohlížení uchované dle nastavení cookies nejsou uchovávané v našich systémech. Informace, které spájíme s údaji z cookies uchováváme dle vašeho souhlasu, který jste nám poskytli nebo dle doby trvání smluvního vztahu mezi námi a Vaši osobou. Skombinované údaje z cookies a našich systémů budeme uchovávat po dobu jednoho roka. Na účel Vaší ochrany můžete kdykoliv podat podnět na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odvolání souhlasu

V případě když zpracováváme Vaše údaje na základě Vašeho souhlasu je možné tento souhlas kdykoliv odvolat nebo namítat podáním podnětu na našich místech prvního kontaktu nebo zasláním podnětu na kontaktní bod uveden v části Kontaktní údaje.

Kontaktní údaje

Pokud byste chtěli kontaktovat nebo měli připomínky pro našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů, pošlete prosím e-mail na  dataprotection@cordbloodcenter.com.

Zaujali jsme Vás a chcete se dozvědět víc? Kontaktujte nás na bezplatné infolince 800 900 138.
Nezávazná online registrace zde.