Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

O nás

Cord Blood Center - Viac buniek, viac života

Rodinná banka pupečníkové krve Cord Blood Center

Vizí naší společnosti je umožnit co nejširší využití pupečníkové krve u terapie pacientů v souladu s celosvětovými trendy medicínské praxe. Naší cestou k naplnění této vize je získání a uchování co největšího možného počtu a spektra kmenových buněk, které zvyšují možnost úspěšné léčby v případě jejich použití v budoucnu.

Rodinná banka pupečníkové krve Cord Blood Center byla založena v roce 2002 odborníky z oblasti hematologie, imunologie, virologie a transplantologie (až do 1. července 2012 vyvíjela svou činnost na Slovensku pod značkou Ceptra).

Je součástí druhé největší evropské banky pupečníkové krve Cord Blood Center Group, která v současnosti:

 • poskytuje služby v celé Evropě, jako i v dalších zemích podle požadavků klientů
 • má aktivní pobočky v 6 zemích (Slovensko, Česko, Rakousko, Itálie, Maďarsko, Rumunsko)
 • uchovává pupečníkovou krev, tkáň pupečníku a placentu pro více než 175.000 dětí
 • má licenci tkáňové banky (laboratoře a sklady) v Rakousku, Česku, Slovensku a v Rumunsku

Komplexní služby pro klienty rodinné banky pupečníkové krve – odběr, přepravu, zpracování, vyšetření, konzervaci, stejně jako vydání pupečníkové krve, zabezpečuje na Slovensku Slovenský registr placentárních krvetvorných buněk (SRPKB), který jako nositel licence a člen mezinárodních organizací sdružujících banky pupečníkové krve je garantem kvality a odbornosti ve všech krocích od sběru až po vydání pupečníkové krve pro celou mezinárodní skupinu rodinných bank Cord Blood Center Group.

SRPKB poskytuje část svých provozních a finančních kapacit také pro služby zatím jediného registru dárců pupečníkové krve na Slovensku, který dárkyně znají pod značkou Eurocord – Slovakia.

CORD BLOOD CENTER v ČR

Cord Blood Center je prvním nestátním zdravotnickým zařízením zpracovávajícím pupečníkovou krev v České republice. Cord Blood Center získal povolení k činnosti od Státního ústavu pro kontrolu léčiv a podléhá následným kontrolám.

Využití pupečníkové krve z rodinných bank ve světě čítá víc než 1000 použití, i když v České republice zatím autologní transplantace pupečníkové krve při standardní nebo experimentální léčbě nebyla realizována. Jinak je tomu v případě alogenních sourozeneckých transplantací, první zde proběhla již v roce 1994.

Registr dárců pupečníkoví krve – Slovenský registr placentárních krvetvorných buněk (SRPKB)

Registr dárců pupečníkové krve byl založen v roce 1997 jako občanské sdružení Slovenský registr placentárních krvetvorných buněk (SRPKB). SRPKB získává pupečníkovou krev od dobrovolných dárkyň a podstupuje ji do mezinárodní výměny pro nemocné pacienty kdekoli na světě.

Na základě povolení Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky provozuje laboratoř, která má oprávnění zpracovávat a uchovávat krvetvorné kmenové buňky z pupečníkové krve a kostní dřeně stejně jako mezenchymální kmenové buňky z tkáně pupečníku a placenty.

Slovenský registr placentárních krvetvorných buněk je členem mezinárodní databáze dárců kostní dřeně a pupečníkové krve BMDW a mezinárodní výměnné sítě EMDIS stejně jako členem dalších prestižních světových organizací, které stanovují standardy pro kvalitu produktů z pupečníkové krve (WMDA, NetCord).

Kmenové buňky, zpracované v laboratořích SRPKB, jsou plně akceptovány pro terapii v transplantačních centrech doma i v zahraničí. Darování pupečníkové krve do registru dárců pupečníkové krve je pro matku bezplatné, veškeré náklady spojené s odběrem, zpracováním a uchováním hradí SRPKB. Matka svým rozhodnutím o darování ztrácí výhradní právo na využití pro potřeby vlastní rodiny.

V České republice darování pupečníkové krve do veřejného registru zaštiťuje Banka pupečníkové krve České republiky.

Rodinná banka pupečníkové krve Cord Blood Center a registr dárců SRPKB na Slovensku spolupracují více než 18 let prostřednictvím vlastního výzkumu, vlastních klinických studií a neustálým zlepšováním kvality odborníků společně s nejmodernější technologií. Tito špičkoví specialisté spolupracovali také při léčebném využití 68 transplantátů pupečníkové krve s prezentovanými výsledky pomoci pacientům, což rodinnou banku pupečníkové krve řadí mezi evropskou špičku.


Cord Blood Center je značka, pod kterou jsou od 1.7.2012 zahrnuty aktivity rodinné banky pupečníkové krve, které do té doby vykonávala

 • mimo Bratislavu společnost Ceptra
 • v Bratislavě Slovenský registr placentárních krvetvorných buněk (dříve známý jako Eurocord – Slovakia)

Převzetím značky Cord Blood Center pod slovenskou rodinnou banku pupečníkové krve se završil proces integrace mezinárodní skupiny Cord Blood Center Group.

Naše neziskové aktivity

Cord Blood Center Group se na Slovensku prostřednictvím Slovenského registru placentárních krvetvorných buněk dlouhodobě věnuje veřejněprospěšným a neziskovým aktivitám. Všechny náklady spojené s těmito aktivitami hradí SRPKB bez finanční spoluúčasti státu či zdravotních pojišťoven. Využívá na to zdroje získané z vlastní činnosti, z grantů, 2 % od dárců a soukromých firem a ze sponzorských příspěvků. Hlavní programy, kterými oslovujeme sponzory, se zaměřují na pomoc pacientům – dětem i dospělým:

 • Registr dárců pupečníkové krve: od roku 1997 budujeme na Slovensku jediný registr dárců pupečníkové krve SRPKB. V současnosti je registrem s transplantáty připravenými na záchranu života a zdraví, které byly 8 let po sobě hodnocené jako nejkvalitnější na světě z hlediska počtu (zdroj: Bone Marrow Donors Worldwide, 2007 – 2015).
 • Program bezplatných indikovaných odběrů pupečníkové krve: od roku 2001 (v ČR od roku 2012) nabízíme Program indikovaných odběrů pupečníkové krve. V případech, kdy starší sourozenec novorozence trpí nemocí standardně léčitelnou pupečníkovou krví, zajišťujeme odběr, zpracování, vyšetření a zmrazení pupečníkové krve od novorozence rodičům zdarma. Pupečníková krev novorozence může sourozenci zachránit život. K dnešnímu dni se na Slovensku uskutečnilo více než 140 indikovaných sourozeneckých odběrů (v ČR od roku 2012 více než 22 těchto odběrů), přičemž pupečníkovou krev od svého mladšího bratra či sestry dostalo 5 malých pacientů. Řada klinických studií ve světě testuje kmenové buňky z pupečníkové krve na léčbu dětské mozkové obrny (DMO). Toto onemocnění postihuje častěji předčasně narozené děti a děti, jejichž stav po narození je z mnoha důvodů vážný. Také proto jsme Program rozšířili právě o tyto indikace.
 • Klinická studie pro děti s dětskou mozkovou obrnou: V roce 2014 jsme otevřeli v Evropě první klinickou studii na léčbu dětské mozkové obrny s využitím vlastní pupečníkové krve. Terapii budou poskytovat odborníci z Dětské fakultní nemocnice v Bratislavě. Výsledky podobných studií v zahraničí jsou dosud více než slibné.
 • Program pomocná ruka: V rámci tohoto programu aktivně vyhledáváme pacienty, kde může vlastní pupečníková krev pomoci. Hledáme pro ně transplantační centra v Evropě a USA, která jsou schopná využít pupečníkovou krev na jejich léčbu, organizujeme přístup k léčbě a hradíme náklady na léčbu. V Programu pomocná ruka jsme umožnili léčbu pupečníkovou krví 4 dětem s dětskou mozkovou obrnou (DMO) na prestižním pracovišti Duke University Hospital v USA. Naše náklady na léčbu jednoho pacienta v Duke University Hospital byly 15.000 €.
 • Podpora dětského transplantačního programu na Slovensku: Návštěva onkologického oddělení navozuje neodbytné myšlenky o křehkosti štěstí, o trvalých hodnotách, které občas přehlížíme. Při konkrétních požadavcích lékařů pomáháme při zpracování a zamrazovaní kmenových buněk z kostní dřeně. Tuto službu poskytujeme bez příspěvků zdravotních pojišťoven či rodiny.

Oceníme jakoukoliv pomoc z Vaší strany a budeme nesmírně rádi, pokud se zařadíte k těm, kteří se rozhodli podpořit naši činnost. Má jasný cíl – pomoci lidem, kteří ztratí to nejvzácnější – zdraví a život. Pokud jste se rozhodli nás podpořit, finanční prostředky můžete zasílat na účet neziskových aktivit SK38 1100 00000 0029 2684 3385 (ve staré podobě účtu 2926843385/1100). V případě, že nás chcete podpořit 2 % z daní, podrobné informace naleznete zde.


Informace o příjemci, které potřebujete do daňového přiznání:
IČO: 31 771 165
Právní forma/název: občanské sdružení
Obchodní jméno: Slovenský registr placentárních krvetvorných buněk
Adresa: Dúbravská cesta 9, Bratislava 841 04


Děkujeme Vám za podporu.

Naše laboratoře

Laboratorium Cord Blood Center GroupNaše laboratoře pracují s nejmodernějšími technologiemi na zpracování a uskladnění kmenových buněk v souladu se standardy definovanými Evropskými směrnicemi tkání a buněk. Laboratoře podléhají přísným bezpečnostním a hygienickým kritériím. Odebraná pupečníková krev se vyšetřuje s cílem zajistit její bezproblémovou použitelnost na léčbu v budoucnu. Pupečníková krev je uložena ve speciálních kontejnerech v parách tekutého dusíku při teplotě -150 až -196 °C. Teplota v kontejnerech je nezávislá na elektrické energii. Kontejnery i skladovací prostory jsou neustále kontrolované a monitorované.

Zpracování pupečníkové krve se ve světě uskutečňuje více metodami. Některé společnosti oddělují pouze kmenové buňky, čímž výrazně redukují výsledný objem vzácného biologického materiálu na uskladnění a tím snižují své náklady. Cord Blood Center na základě vědeckých poznatků nepoužívá redukční metody, a to z důvodu ztráty až 40 % buněk. Přesnou úlohu některých typů kmenových buněk obsažených v pupečníkové krvi v současnosti ještě neznáme, ale jsme přesvědčeni o jejich uplatnění při různých typech léčby v budoucnu. I proto používáme metodu dlouhodobě používanou v USA, která umožňuje zmrazit celý odběr pupečníkové krve, přičemž se odseparuje pouze část nepotřebné plazmy.