Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

O nás

Cord Blood Center - Viac buniek, viac života

Rodinná banka pupečníkové krve Cord Blood Center

Vizí naší společnosti je umožnit co nejširší využití pupečníkové krve u terapie pacientů v souladu s celosvětovými trendy medicínské praxe. Naší cestou k naplnění této vize je získání a uchování co největšího možného počtu a spektra kmenových buněk, které zvyšují možnost úspěšné léčby v případě jejich použití v budoucnu.

Rodinná banka pupečníkové krve Cord Blood Center byla založena odborníky z oblasti hematologie, imunologie, virologie a transplantologie. Je součástí druhé největší evropské banky pupečníkové krve Cord Blood Center Group, která v současnosti:

  • poskytuje služby v celé Evropě, jako i v dalších zemích podle požadavků klientů
  • má aktivní pobočky v 6 zemích (Slovensko, Česko, Rakousko, Itálie, Maďarsko, Rumunsko)
  • uchovává pupečníkovou krev, tkáň pupečníku a placentu pro více než 175.000 dětí
  • má licenci tkáňové banky (laboratoře a sklady) v Rakousku, Česku, Slovensku a v Rumunsku

CORD BLOOD CENTER v ČR

Cord Blood Center je prvním nestátním zdravotnickým zařízením zpracovávajícím pupečníkovou krev v České republice. Cord Blood Center získal povolení k činnosti od Státního ústavu pro kontrolu léčiv a podléhá následným kontrolám.

Využití pupečníkové krve z rodinných bank ve světě čítá víc než 1000 použití, i když v České republice zatím autologní transplantace pupečníkové krve při standardní nebo experimentální léčbě nebyla realizována. Jinak je tomu v případě alogenních sourozeneckých transplantací, první zde proběhla již v roce 1994.

Registr dárců pupečníkoví krve – Slovenský registr placentárních krvetvorných buněk (SRPKB)

Registr dárců pupečníkové krve byl založen v roce 1997 jako občanské sdružení Slovenský registr placentárních krvetvorných buněk (SRPKB). SRPKB získává pupečníkovou krev od dobrovolných dárkyň a podstupuje ji do mezinárodní výměny pro nemocné pacienty kdekoli na světě.

Na základě povolení Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky provozuje laboratoř, která má oprávnění zpracovávat a uchovávat krvetvorné kmenové buňky z pupečníkové krve a kostní dřeně stejně jako mezenchymální kmenové buňky z tkáně pupečníku a placenty.

Slovenský registr placentárních krvetvorných buněk je členem mezinárodní databáze dárců kostní dřeně a pupečníkové krve BMDW a mezinárodní výměnné sítě EMDIS stejně jako členem dalších prestižních světových organizací, které stanovují standardy pro kvalitu produktů z pupečníkové krve (WMDA, NetCord).

Kmenové buňky, zpracované v laboratořích SRPKB, jsou plně akceptovány pro terapii v transplantačních centrech doma i v zahraničí. Darování pupečníkové krve do registru dárců pupečníkové krve je pro matku bezplatné, veškeré náklady spojené s odběrem, zpracováním a uchováním hradí SRPKB. Matka svým rozhodnutím o darování ztrácí výhradní právo na využití pro potřeby vlastní rodiny.

V České republice darování pupečníkové krve do veřejného registru zaštiťuje Banka pupečníkové krve České republiky.

Rodinná banka pupečníkové krve Cord Blood Center a registr dárců SRPKB na Slovensku spolupracují více než 18 let prostřednictvím vlastního výzkumu, vlastních klinických studií a neustálým zlepšováním kvality odborníků společně s nejmodernější technologií. Tito špičkoví specialisté spolupracovali také při léčebném využití 187 transplantátů pupečníkové krve s prezentovanými výsledky pomoci pacientům, což rodinnou banku pupečníkové krve řadí mezi evropskou špičku.

 

Naše laboratoře

Laboratorium Cord Blood Center GroupNaše laboratoře pracují s nejmodernějšími technologiemi na zpracování a uskladnění kmenových buněk v souladu se standardy definovanými Evropskými směrnicemi tkání a buněk. Laboratoře podléhají přísným bezpečnostním a hygienickým kritériím. Odebraná pupečníková krev se vyšetřuje s cílem zajistit její bezproblémovou použitelnost na léčbu v budoucnu. Pupečníková krev je uložena ve speciálních kontejnerech v parách tekutého dusíku při teplotě -150 až -196 °C. Teplota v kontejnerech je nezávislá na elektrické energii. Kontejnery i skladovací prostory jsou neustále kontrolované a monitorované.

Zpracování pupečníkové krve se ve světě uskutečňuje více metodami. Některé společnosti oddělují pouze kmenové buňky, čímž výrazně redukují výsledný objem vzácného biologického materiálu na uskladnění a tím snižují své náklady. Cord Blood Center na základě vědeckých poznatků nepoužívá redukční metody, a to z důvodu ztráty až 40 % buněk. Přesnou úlohu některých typů kmenových buněk obsažených v pupečníkové krvi v současnosti ještě neznáme, ale jsme přesvědčeni o jejich uplatnění při různých typech léčby v budoucnu. I proto používáme metodu dlouhodobě používanou v USA, která umožňuje zmrazit celý odběr pupečníkové krve, přičemž se odseparuje pouze část nepotřebné plazmy.