Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Klinické studie – možné použití pupečníkové krve, tkáně pupečníku a placenty v léčbě

Téměř 800 klinických studií po celém světě ověřuje použití pupečníkové krve, tkáně pupečníku a placenty při mnoha onemocněních, jako jsou například:

Klinické štúdie kmeňových buniek vo svete
Zdroj buněk:
Pupečníková krev
Tkáň pupečníku
Placenta

 

1. Hematologické malignity (rakovina krve)

 

2. Nemaligní onemocnění krve (anémie)

 

3. Onkologická onemocnění:

 1. Rakovina prsu
 2. Rakovina žaludku
 3. Rakovina ledviny
 4. Rakovina jícnu
 5. Rakovina vaječníků
 6. Rakovina tlustého střeva a konečníku

 

4. Neurologické poruchy:

 1. Poruchy autistického spektra
 2. Dětská mozková obrna,
  hypoxicko-ischemická encefalopatie
 3. Cévní mozková příhoda, traum. poškození mozku
 4. Alzheimerova choroba
 5. Parkinsonova choroba
 6. Poranění míchy

 

5. Autoimunitní poruchy:

 1. Choroba štěpu proti hostiteli (GvHD)
 2. Lupus
 3. Amyotrofická laterální skleróza
 4. Skleróza multiplex
 5. Ankylozující spondylitida
 6. Revmatoidní artritida
 7. Systémová skleróza (sklerodermie)
 8. Crohnova choroba
 9. Ulcerózní kolitida

 


  6. Kardiovaskulární onemocnění:

  1. Akutní infarkt myokardu (infarkt)
  2. Kardiomyopatie
  3. Srdeční selhání
  4. Hypoplastický syndrom levého srdce
  5. Periferní arteriální onemocnění dolních končetin
  6. Kritická končetinová ischemie

  7. Diabetes:

  1. Diabetes 1. typu
  2. Diabetes 2. typu
  3. Diabetická nefropatie
  4. Diabetická noha

  8. Genetické a/anebo metabolické poruchy:

  1. Dědičná ataxie
  2. Epidermolysis Bullosa (nemoc motýlích křídel)
  3. Duchennova svalová dystrofie
  4. Spinální svalová atrofie

  9. Ortopedická onemocnění a poruchy:

  1. Poškozená kloubní chrupavka
  2. Artróza (osteoartróza)
  3. Rozštěp patra
  4. Rozštěp páteře

  10. Gynekologické poruchy:

  1. Předčasné selhání vaječníků
  2. Dysfunkce vaječníků
  3. Jizvy dělohy
  4. Nitroděložní srůsty

  11. Onemocnění dýchacích cest:

  1. Bronchopulmonální dysplazie
  2. Astma
  3. Pneumokonióza
  4. Plicní sarkoidóza
  5. Fibróza plic
  6. Pneumonie způsobená COVID-19

  12. Onemocnění kůže:

  1. Alopecia areata (ztráta vlasů)
  2. Ekzém (atopická dermatitida)
  3. Psoriáza
  4. Keloid (jizvy)
  5. Rány (hojení)

  13. Onemocnění jater:

  1. Cirhóza jater
  2. Fibróza jater
  3. Primární sklerotizující cholangitida

  14. Jiné:

  1. Selhání ledvin
  2. Hemoragická cystidita
  3. Zánět zubní dřeně
  4. Ztráta sluchu (získaná senzorineurální)
  5. Oční onemocnění
  6. HIV
  7. Erektilní dysfunkce

  Klinické studie, které využívají kmenové buňky z perinatálních tkání dítěte

  S cílem ověřit bezpečnost a účinnost nové léčby probíhají ve světě dlouhodobě monitorované klinické studie, které otevírají nové možnosti léčby. První takové studie s použitím kmenových buněk z pupečníkové krve u neurologických poruch se objevily v roce 2004. Od té doby se již potvrdila bezpečnost a proveditelnost jejich podání. V současné době probíhá ve světě, zejména v USA, Koreji, Číně a Indii více než 300 klinických studií s pupečníkovou krví. Jsou zaměřeny na diagnózy:

  • hematoonkologické (např. expandované buňky z pupečníkové krve, nižší výskyt onemocnění štěp versus hostitel, závažná aplastická anémie, různé typy lymfomů a onkologických onemocnění),
  • vrozené dětské nemoci (metabolický a imunitní systém),
  • neurologické (u předčasně narozených dětí, děti s opožděným vývojem, při hypoxicko- ischemické encefalopatii, dětské mozkové obrně, získaném poškození mozku, poškození mozku u dětí narozených v termínu, mrtvici, autismu, při poruchách autistického spektra a jiných),
  • kardiologické (hypoplastický syndrom levé komory),
  • získaná ztráta sluchu, popáleniny.

  V pupečníkové krvi se nacházejí zejména hematopoetické (krvetvorné) a mezenchymální kmenové buňky. K místu poškození jsou po intravenózním podání přitahovány zánětlivými faktory produkovanými v poškozené tkáni. V důsledku toho jsou schopné regenerovat poškozené nervové tkáně, a to zejména díky dvěma vlastnostem – diferenciaci a imunomodulaci.
  Pokud jim schopnost diferenciace umožňuje nahradit poškozené tkáně, pak imunomodulační schopnosti snižují zánětlivé procesy přítomné při mnoha onemocněních, stejně jako hypoxických a ischemických poškozeních mozku, jako jsou dětská mozková obrna, hypoxicko-ischemická encefalopatie, ale také autismus, a tím dochází k regeneraci mozku.

  V tkáni pupečníku se nachází velké množství mezenchymálních kmenových buněk, které jsou schopny ovlivnit imunitní procesy v těle a změnit se na různé typy specializovaných buněk lidského organismu a jejich význam tkví především v regeneraci tkání. Klinické studie s těmito buňkami probíhají v oblasti podpůrné péče po transplantaci krvetvorných kmenových buněk, kde se ukazuje jejich význam v prevenci onemocnění štěp versus hostitel a v lepším a rychlejším přijetí buněk organismem.

  Studie probíhají i v oblasti imunomodulace při chronických zánětlivých a autoimunitních onemocněních a také při regeneraci poškozených tkání (játra, slinivka, kůže, kosti, srdce, chrupavky a jiné).

  Placenta je významným zdrojem mezenchymálních kmenových buněk a tzv. endotelových progenitorů, které podporují tvorbu nových krevních cév. Výhoda buněk získaných z placenty je, že díky své imunologické naivitě jsou mnohem lépe snášeny organismem příjemce. Na stránce, která poskytuje přehled o klinických studiích ve světě, jsou také publikovány studie v oblasti imunomodulací, kde se zkoumá vliv těchto buněk při chronických zánětlivých onemocněních, např. při Crohnově chorobě a ankylozující spondylitidě, a také při regeneraci poškozených tkání, jako je idiopatická plicní fibróza, ischemická mozková příhoda, hemoragická cystitida, plicní sarkoidóza nebo metabolická onemocnění.

  Aktuální přehled o probíhajících klinických studiích nabízí stránky www.clinicaltrials.gov.

  Zaujali jsme Vás a chcete se dozvědět víc? Kontaktujte nás na bezplatné infolince 800 900 138.
  Nezávazná online registrace zde.