Address : Konviktská 291/24, Praha
  Contact : 800 900 138

Program podpory

Program podpory

Klienti rodinné banky pupečníkové krve Cord Blood Center jsou do programu zařazeni automaticky již od 1. 11. 2010

Vizí naší společnosti je umožnit co nejširší využití pupečníkové krve uložené v naší rodinné bance k léčbě pacientů v souladu s celosvětovými trendy medicínské praxe. Proto naše práce nekončí jen odběrem, zpracováním, uskladněním a vydáním pupečníkové krve na transplantaci.

Pokud je nutná transplantace u diagnóz standardně léčitelných vlastní pupečníkovou krví, naše společnost se zavazuje poskytnout klientům:

  • odbornou lékařskou konzultaci medicínských pracovníků naší společnosti, včetně konzultace o možnostech transplantace přímo s ošetřujícím lékařem dítěte
  • v případě potřeby pomoci při hledání vhodného transplantačního pracoviště v Evropě, v USA nebo jiných zemích
  • úhradu nákladů na transplantační zákrok v případě, že zdravotní pojišťovna neuhradí tyto náklady, a to až do výše 155 000 €
  • pokrytí osobních výdajů spojených s transplantací včetně náhradu cestovních nákladů a ubytování během pobytu v zahraničí pro pacienta a rodinné příslušníci, a to až do výše 30 000 €
  • od okamžiku rozhodnutí o léčbě bude naše společnost spolehlivým a odborným průvodcem a partnerem rodičů, kteří se tak budou moci soustředit zejména na podporu svého dítěte

Transplantace může být vykonaná na Slovensku anebo v některém specializovaném pracovišti, které je členem EBMD anebo NMDP a je akreditované pro poskytování buněčné terapie agenturami JACIE anebo FACT.

Zaujali jsme Vás a chcete se dozvedet víc? Kontaktujte nás na bezplatné infolince 800 900 138.
Nezávazná online registrace zde.