Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Naše benefity

Benefity

  • Druzí v Evropě: jsme součástí druhé největší evropské rodinné banky pupečníkové krve Cord Blood Center Group, která působí v několika evropských zemích a uchovává kmenové buňky z pupečníkové krve pro více než 175 000 dětí.
  • Dlouholeté zkušenosti s léčbou: Profesionální přípravou transplantátů z pupečníkové krve jsme se začali zabývat jako jedni z prvních v Evropě už v roce 1997. Díky mezinárodní spolupráci, vlastnímu výzkumu a neustálému zdokonalování technologií máme dnes bohaté zkušenosti, kvalitní zaměstnance a prezentované výsledky pomoci pacientům.
  • Odborné zázemí: Odbornou činnost vykonává Slovenský registr placentárních krvetvorných buněk (SRPKB), který na základě povolení Ministerstva zdravotnictví SR provozuje laboratoře oprávněné zpracovávat a uskladnit kmenové buňky z pupečníkové krve, tkáně pupečníku a kostní dřeně. V rámci těchto kompetencí zabezpečuje SRPKB komplexní služby pro klienty rodinné banky pupečníkové krve – odběr, přepravu, zpracování, uchování, jakož i vydání pupečníkové krve v případě potřeby. V České republice dle Transplantačního zákona zpracováváme pupečníkovou krev v naší laboratoři v ČR.
  • Garance kvality: Slovenský registr placentárních krvetvorných buněk (SRPKB) je členem mezinárodní databáze dárců dřeně WMDA (The World Marrow Donor Association) a mezinárodní výměnné sítě EMDIS, jakož i členem dalších prestižních světových organizací, které stanovují standardy pro kvalitu produktů z pupečníkové krve (NetCord). SRPKB je garantem kvality a odbornosti ve všech krocích od odběru až po uchování a vydání pupečníkové krve pro celou mezinárodní skupinu bank Cord Blood Center.
  • Více buněk, více života: Nabízíme způsob odběru a zpracování, který umožňuje získat a uchovat nejvyšší možný počet a spektrum kmenových buněk z odebrané pupečníkové krve. Tím se zvyšuje šance na úspěšnou léčbu v případě jejich použití. Z hlediska průměrného počtu buněk jsou naše transplantáty v registru dárců už 8 let po sobě nejkvalitnější na světě*. Od září 2013 přinášíme jako první v Evropě možnost uchovat kromě pupečníkové krve a tkáně pupečníku také tkáň placenty** . Svými vlastnostmi se navzájem doplňují a spolu představují vzácný zdroj kmenových buněk v případě jejich potenciálního využití v budoucnosti.
  • Náš výzkum: V rámci našich výzkumných aktivit spolupracujeme s významnými slovenskými vědeckými pracovišti, jako jsou Slovenská akademie věd či Lékařská fakulta Univerzity Komenského. Realizujeme vlastní klinické studie, které mohou pomoci nejen několika desítkám dětí v těchto studiích, ale výrazně vyššímu počtu pacientů po jejich úspěšném ukončení.
  • Léčebné využití: Kmenové buňky zpracované v laboratořích SRPKB nevyjímaje laboratoř v České republice jsou akceptované na léčbu v transplantačních centrech doma i v zahraničí.
  • Spolupracovali jsme při léčebném využití více než 180 jednotek pupečníkové krve. Jako první v Evropě jsme v roce 2004 vydali na léčbu dítěte jeho vlastní pupečníkovou krev, kterou mělo uloženou v naší rodinné bance. Onemocnění – zhoubný nádor mozku, léčba byla úspěšná.

*Výroční zprávy BMDW 2007 – 2014.
**Na území ČR odběr placenty není zatím aktivní.

Zaujali jsme Vás a chcete se dozvědět víc? Kontaktujte nás na bezplatné infolince 800 900 138.
Nezávazná online registrace zde.