Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Co je placenta

Buňky placenty

Placenta je komplexní orgán, který plní životně důležité funkce během těhotenství. Kromě zajištění základního spojení mezi matkou a dítětem plní aktivní roli při harmonickém růstu a vývoji plodu během těhotenství. Studie a výzkum poskytly přesvědčivé důkazy o významné hodnotě placenty a jejím možném využití i po porodu.

Dnešní moderní technologie umožňují placentu, stejně jako pupečníkovou krev či tkáň pupečníku, uchovat na desítky let a zachovat tím potenciál jejich využití v budoucnosti.

Placentu, která je jedinečným zdrojem buněčných populací, lze po porodu využít 2krát, a to pro:

  • odběr pupečníkové (placentární) krve z povrchových žil placenty – obsahuje krvetvorné kmenové buňky, které jsou využitelné při standardní léčbě desítek závažných onemocnění a mají využití i v regenerativní medicíně, stejně jako pupečníková krev z pupečníku. Odběr placentární krve je součástí typu odběru Premium.
  • odběr celé placenty – obsahuje více typů buněk, zejména krvetvorné kmenové buňky, progenitorové kmenové buňky, mezenchymální kmenové buňky, kmenové buňky trofoblastu a endoteliální progenitory. Výzkum se zaměřuje na jejich terapeutické využití, zejména v regenerativní medicíně.

Proč se rozhodnout pro odběr placenty?

  • uskladněním placenty spolu s pupečníkovou krví a tkání pupečníku zabezpečíte pro své dítě nejširší spektrum buněk, které lze získat při porodu, a tím i širší záběr využití při léčbě různých onemocnění,
  • její buňky mají potenciál v buněčných terapiích, regenerativní léčbě poškozených tkání a orgánů a bioinženýrství tkání,
  • potenciál buněk z placenty se zkoumá například při léčbě onemocnění, jako je osteoartritida, Crohnova choroba, hypoxie mozku při narození, mozková příhoda, diabetes 2. typu, ankylozující spondylitida a jiné,1
  • uchovává se ve více vacích a zkumavkách, což umožňuje vícenásobné použití.

Obrázek: Buňky placenty a jejich léčebný potenciál zkoumaný v klinických studiích

Využití placenty

 Unikátní vlastnosti buněk placenty

  •  Krvetvorné kmenové buňky

Placenta je bohatá na krvetvorné kmenové buňky, ze kterých vznikají všechny typy krevních buněk. Transplantace krvetvorných kmenových buněk je účinná při desítkách závažných onemocnění včetně některých hematologických a onkologických onemocnění, jako jsou leukémie, lymfomy, vybraná nádorová onemocnění, poruchy imunity či metabolismu. Placenta má velký potenciál stát se dalším zdrojem krvetvorných kmenových buněk potřebných pro tuto léčbu.

  • Mezenchymální kmenové buňky

Mezenchymální kmenové buňky se dokáží diferencovat na buňky širokého spektra tkání, jako jsou tkáně kostí, chrupavek, šlach, svalů, nervů či jater. Navíc mají imunomodulační a protizánětlivé vlastnosti, díky nimž pomáhají při léčbě chronických zánětlivých a autoimunitních onemocnění.

Potenciál využití mezenchymálních kmenových buněk placenty: autologní buněčné terapie, regenerativní léčba poškozených tkání a orgánů a tkáňové inženýrství.

  • Endoteliální progenitorové buňky

Endoteliální progenitorové buňky mají schopnost pomáhat při formování nových krevních cév a také opravovat buňky krve. Mohou pomoci při nápravě poškození způsobených arteriálními chorobami, jako jsou například mrtvice, infarkt myokardu, periferální arteriální choroby apod.2

Výhodou buněk získaných z placenty je velký potenciál diferenciace do širokého spektra buněk, jejich ideální dostupnost, bezbolestný odběr a nízké riziko virové kontaminace.

 

1https://www.clinicaltrials.gov/

2http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=27004134

 

 

Zaujali jsme Vás a chcete se dozvědět víc? Kontaktujte nás na bezplatné infolince 800 900 138.
Nezávazná online registrace zde.