Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Seznam zpracovatelů

Příjemci Vašich osobních údajů jsou, resp. mohou být subjekty určeny právními předpisy, zejména orgány státní správy a veřejné moci na výkon kontroly a dozoru, externí poskytovatelé služeb v oblasti informačních systémů a softwarových produktů (v pozici zpracovatele nebo samostatného správce), a podle okolností i soud, advokát, poskytovatel poštovních služeb , subjekt zajišťující převoz odebrané krve a tkání, distribuční společnosti, externí call-centrum, externí archiv.

Kontaktní údaje

Pokud byste se chtěli kontaktovat nebo měli připomínky pro našeho Pověřenec pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů, zašlete prosím e-mail na dataprotection@cordbloodcenter.com.

Zaujali jsme Vás a chcete se dozvědět víc? Kontaktujte nás na bezplatné infolince 800 900 138.
Nezávazná online registrace zde.