Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Zásady ochrany osobních údajů

CBC respektuje soukromí všech subjektů údajů, s kterými jsme v kontaktu; bez ohledu na to, jestli osobní údaje zpracováváme sami nebo jinými stranami. Je pro nás důležité, aby každý chápal, které osobní údaje o vás zpracováváme, proč to děláme a jaké jsou vaše práva. Proto vás vyzýváme, abyste jste přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů, které vám poskytnou více informací o zpracovávání vašich osobních údajů společností v rámci skupiny CBC.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů určují, jako zpracováváme vaše osobní údaje při kontrole jejich zpracování, kupříkladu při vykonávaní činností souvisejících s uzavíráním smluvních vztahů nebo poskytování služeb. Při některých našich službách vystupujeme jenom jako zpracovatel při zpracovaní osobních údajů a zpracováváme vaše osobní údaje dle pokynů našeho klienta – správce údajů při zpracovaní vašich osobních údajů. Informace o zpracovávání vašich osobních údajů v souvislosti s těmito službami vám poskytne vaše smluvní strana.

Osobní údaje o vás můžeme zpracovávat různými způsoby a v různých situacích v závislosti od toho, jestli jste klient, zákazník, dodavatel nebo uchazeč o zaměstnání. Můžeme též zpracovávat osobní údaje o návštěvnících naší webové stránky/stránek, v závislosti od toho, jak se s náma rozhodnete komunikovat. Bez ohledu na situaci slibujeme, že vaše osobní údaje nikdy neprodáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozporu s platnými předpisy na ochranu údajů.

Jestli jste Zákazníkem, podrobné informace o zpracovávání vašich údajů naleznete zde.

Jestli jste uchazečem o pracovní pozici, nebo jste zaměstnancem, podrobné informace o zpracovávání vašich údajů naleznete zde.

Jestli jste současným nebo potenciálním klientem, dodavatelem nebo jste s námi v jakémkoliv vztahu, v rámci kterého máme přístup k vašim osobním údajům, podrobnější informace o zpracovávání vašich údajů naleznete zde.

Kontaktní údaje

Jestli byste se chtěli zkontaktovat nebo měli připomínky pro našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů, pošlete prosím e-mail na  dataprotection@cordbloodcenter.com.

Zaujali jsme Vás a chcete se dozvědět víc? Kontaktujte nás na bezplatné infolince 800 900 138.
Nezávazná online registrace zde.