Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Pokroky ve využívání pupečníkové krve

Výzkum a pokroky v oblasti léčebných postupů využívajících pupečníkovou krev stále pokračují. Přinášíme přehled o novinkách při léčbě vybraných onemocnění.

 Hematologická a onkologická onemocnění

  • Nová strategie léčby rakoviny – pupečníková krev je bohatým zdrojem NK (natural killer) buněk. V periferní krvi (krev, která cirkuluje po celém těle) tvoří NK buňky 10 % lymfocytů, v pupečníkové krvi až 30 %. NK buňky jsou „přirození zabijáci“ rakovinových buněk a hrají klíčovou roli v protirakovinové imunitě. Imunoterapie založená na použití NK buněk z pupečníkové krve dosahuje příznivých výsledků, což je předpokladem jejího efektivního využití při léčbě malignity.1,2 Klinické studie v této oblasti nadále probíhají v USA, Nizozemí, Belgii, Francii, Německu a Švýcarsku.3,4
  • Nové technologie množení krvetvorných kmenových buněk – v některých případech obsahuje jednotka pupečníkové krve menší počet buněk, než je k léčbě potřeba. Nové technologie množení umožňují použití pupečníkové krve i s menším počtem buněk, čímž podporují její širší využití. Pomnožené krvetvorné kmenové buňky z pupečníkové krve byly již v rámci klinických studií úspěšně využity při léčbě pacientů trpících leukemií nebo myelodysplastickým syndromem.5-7

Neurologická onemocnění

V posledních letech se do popředí dostává výzkum využití pupečníkové krve v oblasti regenerativní medicíny, zejména při léčbě neurologických onemocnění. Probíhají desítky klinických studií, které ověřují její potenciál při léčbě onemocnění, jako je dětská mozková obrna, hypoxické poškození mozku nebo poranění míchy. Pupečníková krev se ukazuje jako vhodná terapie i při léčbě pacientů po cévní mozkové příhodě.

Pupečníkovou krev k léčbě pacientů po cévní mozkové příhodě poskytla i naše banka pupečníkové krve. V příbězích úspěšné léčby na našich stránkách naleznete příběhy pacientů, kterým pupečníková krev pomohla při léčbě následků tohoto onemocnění.

Kardiovaskulární onemocnění

Kmenové buňky pupečníkové krve mají také potenciál regenerovat poškozenou tkáň srdce po infarktu myokardu, který patří k nejčastějším příčinám úmrtí u dospělých.8,9

Použití pupečníkové krve přispělo k záchraně života a zlepšení zdraví tisícům pacientů a perspektiva jejího využití neustále roste.

 

Zdroje:

1 Zhao, X., Cai, L., Hu, Y., & Wang, H. (2020). Cord-Blood Natural Killer Cell-Based Immunotherapy for Cancer. Frontiers in immunology, 11, 584099.
2 Chantal Reina-Ortiz, Michael Constantinides, Alexis Fayd-Herbe-de-Maudave et al. (2021) Expanded NK cells from umbilical cord blood and adult peripheral blood combined with daratumumab are effective
against tumor cells from multiple myeloma patients, OncoImmunology, 10:1
3 Natural Killer-cell Therapy for Acute Myeloid Leukemia (NK4AML) [online]. Cit. 2021-11-22. Dostupné na internete: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04347616
4 A Trial to Evaluate the Safety and Efficacy of oNKord® in Subjects With Acute Myeloid Leukemia Cit. 2021-11-22. Dostupné na internete: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04632316
5 Elizabeth J. Shpall, Katayoun Rezvani; Cord blood expansion has arrived. Blood 2021; 138 (16): 1381–1382.
6 de Koning, C., Tao, W., Lacna, A. et al. Lymphoid and myeloid immune cell reconstitution after nicotinamide-expanded cord blood transplantation. Bone Marrow Transplant 56, 2826–2833 (2021).
7 Transplantation of NiCord®, Umbilical Cord Blood-derived Ex Vivo Expanded Cells, in Patients With HM [online]. Cit. 2021-11-22. Dostupné na internete: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01816230
8 Kindwall-Keller, T. L., & Ballen, K. K. (2020). Umbilical cord blood: The promise and the uncertainty. Stem Cells Translational Medicine, 9(10), 1153-1162.
9 Allan, D. S. (2020). Using umbilical cord blood for regenerative therapy: Proof or promise?. Stem Cells, 38(5), 590-595.