Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Pro rodiče

Výsledky studie využitelnosti pupečníkové krve po dotepání pupečníku u předčasně narozených dětí jsou potěšující

Pupečníková krev je zdrojem buněk, které jsou bezpečné a účinné při prevenci a léčbě komplikací i u předčasně narozených dětí. Úvodním krokem v této léčbě je odběr pupečníkové krve a izolace buněk. U předčasně narozených dětí se doporučuje dotepání, tedy pozdější přerušení pupečníku, což se však nijak nevylučuje s odběrem pupečníkové krve. Studie se zabývala […]

Čtěte víc

Bílé krvinky pupečníkové krve mohou zlepšit léčbu rakoviny

Tým výzkumníků z oddělení hematologie a oddělení molekulární patologie v Singapurské všeobecné nemocnici (SGH) vyvinul postup pro využití a posílení vrozené schopnosti bílých krvinek z pupečníkové krve při léčbě různých typů solidních nádorů a rakoviny krve. Výzkumníci dosáhli dobrých výsledků v preklinických studiích a už v roce 2024 bude jejich postup podroben dalšímu testování v […]

Čtěte víc

Pupečníková krev jako biologický lék k léčbě postcovidového syndromu

Následky onemocnění COVID-19 se mohou projevit i týdny po jeho prodělání. Nejčastěji se můžeme potkat se dvěma termíny, a to dlouhý covid a postcovidový syndrom. Dlouhý covid zahrnuje období čtyř týdnů po odeznění akutní infekce. Období od dvanáctého týdne od prodělání onemocnění COVID-19 se pak označuje jako postcovidový syndrom, který může způsobovat dlouhodobé zdravotní následky. […]

Čtěte víc

Odběr pupečníkové krve je bezpečný i u předčasně narozených dětí

Bezpečnost a proveditelnost odběru pupečníkové krve u předčasně narozených novorozenců po dotepání pupečníku potvrdila prospektivní studie. U předčasně narozených dětí často vznikají různé zdravotní komplikace, které mohou mít závažné následky v podobě mentální nebo fyzické retardace, například chronická plicní onemocnění, která následně celoživotně ovlivňují kvalitu života. Současné terapeutické přístupy jsou obvykle zaměřeny pouze na jednotlivé […]

Čtěte víc

Buňky z placenty by mohly léčit dlouhodobé onemocnění plic u předčasně narozených dětí

Bronchopulmonální dysplazie je chronické plicní onemocnění, které je jednou z hlavních komplikací u dětí narozených předčasně před 28. týdnem těhotenství s dlouhodobými následky přesahujícími dětství. Vědci vyhodnotili dlouhodobé výsledky první světové studie, v rámci které využívali buňky z placenty k léčbě předčasně narozených dětí s těžkou bronchopulmonální dysplazií. První studie na lidech, kterou vedli lékaři […]

Čtěte víc

„Datum spotřeby“ neexistuje

Perinatální kmenové buňky jsou ty, které se nacházejí v pupečníkové krvi, tkáni pupečníku a v placentě. Patří mezi tzv. dospělé kmenové buňky, ale jsou primitivnější než kmenové buňky, jež se nacházejí v kostní dřeni, tukové tkáni nebo v jiných tradičních zdrojích dospělých kmenových buněk, a jako takové mají větší terapeutický potenciál. Dalším důležitým rozdílem je, že nejsou […]

Čtěte víc

NA KAFI: Zázrak z pupečníku. Mrazí se na desetiletí, pomůže s leukemií i epilepsií

Molekulární genetička Dominika Valent Raffajová se zabývá dědičnými nemocemi a léčbou pomocí pupečníkové krve. Ta už dnes neléčí jen pacienty s leukemií nebo onkopacienty, ale dokáže zlepšit život i epileptikům nebo lidem po mozkové obrně. V podcastu NA KAFI jsme probraly úskalí odběru a uchovávání pupečníkové krve, i to, co se s ní děje po […]

Čtěte víc

Na „stáří“ buňky záleží

Perinatální buňky jsou buňky, které lze získat při narození dítěte. Nachází se v placentě, pupeční šňůře a pupečníkové krvi. Jelikož se odebírají na začátku života člověka, jsou velmi mladé a po zamrazení nestárnou. Na rozdíl od buněk získaných během života člověka, např. z kostní dřeně a tuku, nejsou ovlivněny získanými onemocněními, životním stylem nebo prostředím. […]

Čtěte víc

Placenta je nejslibnějším zdrojem buněk na použití v buněčné terapii

Předpokládá se, že FDA do roku 2030 schválí 40 – 50 nových buněčných terapií. Od buněčných terapií se očekává, že umožní úspěšnější léčbu širokého spektra chorob. Patří sem například některé formy rakoviny, ale i různá onemocnění srdce, plic a jater, jakož i metabolické poruchy. Výchozím bodem pro většinu těchto terapií jsou kmenové buňky. Jsou základem […]

Čtěte víc

Pupečníková krev v současnosti a možnosti, které přináší placenta

Rozhovor o využití pupečníkové krve v současnosti a o možnostech, které v medicíně otevírá placenta Pupečníková krev se používá v onkologii a hematologii už několik desítek let. Při kterých onemocněních? Pupečníková krev je schválená FDA a rovněž i agenturou EMA na evropské úrovni. Jde o víc než 80 onemocnění, na která je pupečníková krev schválená. […]

Čtěte víc

Tkáň pupečníku může pomoci při poranění slinivky břišní

Traumatická pankreatitida je akutním neinfekčním zánětem pankreatických tkání, způsobeným tlakem slinivky břišní na páteř. V porovnání s traumatickým poraněním jater, sleziny nebo ledvin je traumatická pankreatitida v počátečním stadiu poměrně obtížně diagnostikovatelná. Slinivka je obklopena několika orgány a po poranění ji není snadné lokalizovat. Proto je toto onemocnění často diagnostikováno a léčeno až v pozdním […]

Čtěte víc

K léčbě rakoviny krve byl schválený nový lék z pupečníkové krve

Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil 17. dubna letošního roku novou buněčnou terapii ke snížení rizika infekce po transplantaci krvetvorných kmenových buněk u pacientů s rakovinou krve. Jedná se o přípravek Omisirge (s účinnou látkou omidubicel) od izraelské biotechnologické společnosti Gamida Cell, který má pacientům pomoci rychleji se zotavit po transplantaci krvetvorných kmenových buněk. […]

Čtěte víc

Buněčné tkáně pupečníku k léčbě poškození dělohy

Děložní sliznice hraje při úspěšném průběhu těhotenství klíčovou roli. Při umělém oplodnění je abnormální reaktivita děložní sliznice hlavní příčinou selhání transplantace embryí, což může vést k neplodnosti a nepříznivě ovlivnit těhotenství nebo novorozence. Výskyt poruch souvisejících s děložní sliznicí je u žen značně rozšířený a pro mnohé z nich nemusí být současná dostupná léčba dostačující. […]

Čtěte víc

Nová léčba může výrazně pomoci pacientům s progresivní systémovou sklerózou

Pacienti s progresivní systémovou sklerózou v současnosti nemají možnost účinné léčby tohoto závažného onemocnění. Evropská studie proto v praxi zkoumala účinnost a bezpečnost léčby vlastními krvetvornými kmenovými buňkami. Pacienti, kteří chtějí transplantaci podstoupit, už nepotřebují dárce. Systémová skleróza postihuje zejména kůži, trávicí soustavu, plíce, srdce a ledviny. Pacienti trpí nízkou kvalitou života, často spojenou s […]

Čtěte víc

Léčba dětské mozkové obrny buňkami pupečníkové krve a tkání pupečníku

Mozek potřebuje pro správné fungování adekvátní průtok krve, při jeho nedostatečném prokrvení dochází k poškození mozkových buněk. Snížený průtok krve a přísun kyslíku do mozku při porodu je příčinou hypoxicko-ischemické encefalopatie (HIE) u novorozenců. Většina dětí s HIE má závažné komplikace, kterými je zejména dětská mozková obrna, ale často i mentální postižení, ztráta sluchu nebo […]

Čtěte víc