Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Pupečníková krev v současnosti a možnosti, které přináší placenta

 • Pupečníková krev se používá v onkologii a hematologii už několik desítek let. Při kterých onemocněních?
  Pupečníková krev je schválená FDA a rovněž i agenturou EMA na evropské úrovni. Jde o víc než 80 onemocnění, na která je pupečníková krev schválená. Nejčastěji jde o použití krvetvorných kmenových buněk přímo z pupečníkové krve. Jsou to například specifické druhy leukémie, poruchy kostní dřeně (které mohou být i dědičné), Fanconiho anémie anebo jiná dědičná onemocnění. Tato léčba je tedy schválená.
 • Jaký potenciál vidíte ve využití pupečníkové krve v budoucnosti?
  V budoucnosti vidím velký potenciál pupečníkové krve obzvlášť v oblasti regenerativní medicíny. Dosud je schválená na výše uvedená onemocnění, jakými jsou například leukémie a anémie. V budoucnosti se nám však otvírají obrovské možnosti s velkou perspektivou ve výzkumu a v klinickém využití na regenerativní účely. V tomto případě mluvíme o neurodegenerativních onemocněních a jiných formách chronických degenerativních onemocnění.
 • Je možné použít autologní (vlastní) pupečníkovou krev nejen v dětství, ale i v dospělosti?
  Výhodou kryokonzervační techniky je právě to, že pro pacienty a dárce můžeme zamrazit pupečníkovou krev nejen na několik let, ale i na desítky let a ještě déle.
 • Perinatální tkáně se skladají z pupečníkové krve, tkáně pupečníku a tkáně placenty. Jak se buňky placenty liší od buněk, které můžeme získat z pupečníkové krve, a jaké jsou jejich terapeutické výhody?
  Mnoho vědců i lékařů říká, že placenta je naším zlatým dolem neboli zlatým dolem pro regenerativní účely. V porovnání s pupečníkovou krví je placenta mnohem víc obohacená o specifické formy kmenových buněk, které mají silnou proliferační a regenerativní schopnost.
 • U jakých onemocnění probíhají klinické studie využívající buňky placenty?
  Za posledních 10 let jsou stovky studií, které se zaměřují na pozitivní účinky buněk placenty a jejich regenerativní účinky. Mezi hlavní patří neurodegenerativní onemocnění včetně dětské mozkové obrny, mozkové mrtvice nebo Alzheimerovy choroby. Dalším příkladem jsou metabolická onemocnění včetně cukrovky, problémy s klouby včetně chronické artritidy, stejně tak chronické problémy se střevem, jako například kolitida či Crohnova choroba, a rovněž i plicní fibróza – chronické onemocnění plic.
 • Jaká je Vaše osobní zkušenost s léčbou kmenovými buňkami?
  Pro mě jako lékaře a z hlediska mé perspektívy je skvělé, že mohu pomoci lidem. Lidem, kteří jsou obvykle ztracení. Ztracení v rehabilitačních programech, přičemž právě my jim můžeme aktivně poskytnout regeneraci. Je skvělé vidět rodiče usmívat se díky tomu, že jejich děti jsou mnohem víc společenské a interaktivní. Některé děti jsou schopné chodit do školy, což před léčbou nebylo možné. Chodí na plavání, hrají si znovu se svými sourozenci, což předtím pro neurodegenerativní onemocnění nebylo možné. Těší mě pohled na dospělé, kteří jsou schopní vstát z vozíků, vracíme kvalitu do jejich života, vracíme perspektivu do jejich života, jsou schopní hýbat rukama, což nebylo po mrtvici možné, zbavujeme je bolesti, chronických zánětů a podobně. Je opravdu skvělé poslouchat od všech našich pacientů výbornou zpětnou vazbu a být schopný jim aktivně pomoci.
 • Jak se buňky placenty podávají při léčbě? Je něco specifického, co je potřebné udělat před samotným podáním?
  Samozřejmě, při použití placenty k léčbě je důležité, aby byly buňky, které jsou oblastí terapeutického zájmu, extrahované a následně kultivované in vitro, což znamená, že se to děje v laboratoři. Je potřebné, aby byly expandované – namnožené. Po dosažení určitého množství se sesbírají a potom jsou připravené přímo na léčbu, buď lokální, anebo systémovou – podle toho, co je potřebné. Systémová léčba znamená například nitrožilní aplikaci. Lokální léčba znamená například přímou aplikaci do kloubů, kotníků anebo dokonce do míchy.
 • Jak probíhá odběr placenty?
  V první řadě je velmi potřebná a důležitá bezpečnost dítěte i matky. Následně se zabezpečí odběr placenty, při odběru nedochází k žádnému narušení péče o matku anebo dítě. Jsou v bezpečí. Nejdřív se z pupečníku a také z placentárních žil odebere pupečníková krev. Následně se odebere tkáň pupečníku, která je taktéž důležitá. Nakonec je tu ta nejdůležitější část, náš zlatý důl – odebereme placentu. Placenta se dezinfikuje a všechny tyto perinatální tkáně se společně odesílají do naší certifikované laboratoře. Po zpracování jsou zamražené a dlouhodobě skladované.