Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Výsledky studie využitelnosti pupečníkové krve po dotepání pupečníku u předčasně narozených dětí jsou potěšující

Pupečníková krev je zdrojem buněk, které jsou bezpečné a účinné při prevenci a léčbě komplikací i u předčasně narozených dětí. Úvodním krokem v této léčbě je odběr pupečníkové krve a izolace buněk. U předčasně narozených dětí se doporučuje dotepání, tedy pozdější přerušení pupečníku, což se však nijak nevylučuje s odběrem pupečníkové krve.

Studie se zabývala využitelností pupečníkové krve po dotepání pupečníku u předčasně narozených dětí

Zároveň platí, že doposud bylo k dispozici jen málo informací o tom, zda kvalitativní a kvantitativní vlastnosti pupečníkové krve odebrané předčasně narozeným dětem jsou dostatečné i pro další využití při léčbě.
Právě na to se zaměřila studie, do které bylo zařazeno 90 předčasně narozených dětí a 120 donošených novorozenců. Studie se zaměřovala na zkoumání proveditelnosti a bezpečnosti odběru pupečníkové krve po dotepání pupečníku pro následné použití při prevenci a léčbě komplikací u předčasně narozených dětí.
U předčasně narozených dětí se často vyskytuje více komplikací, včetně mentální a fyzické retardace či chronických plicních onemocnění, které následně celoživotně ovlivňují kvalitu jejich života. Současné léčebné přístupy se obvykle zaměřují jen na jednotlivé orgány nebo symptomy. Dosavadní výzkum ukázal, že podání buněk pupečníkové krve je stejně účinné jako cílená systémová multiorgánová léčba.

Výsledky studie

V rámci studie byly děti narozené před 35. týdnem těhotenství rozděleny do dvou skupin: skupiny dětí, kterým byla pupečníková krev odebrána, a skupiny bez odběru pupečníkové krve. V těchto dvou skupinách se porovnávala úmrtnost a komplikace související s předčasným porodem a hodnotila se bezpečnost odběru pupečníkové krve u předčasně narozených dětí. Zkoumaly se vlastnosti buněk pupečníkové krve u předčasně narozených i donošených dětí před jejím zpracováním a po něm.
Ve skupině předčasně narozených dětí byl zaznamenán výrazně menší objem pupečníkové krve a nižší počet buněk. I navzdory tomu byl počet buněk pupečníkové krve dostatečný pro léčebné využití u předčasně narozených dětí. Ani v jedné skupině nebyl pozorován negativní vliv odběru pupečníkové krve.

Odběr pupečníkové krve je bezpečný a proveditelný i u předčasně narozených dětí

Odběr pupečníkové krve po pozdějším přestřihnutí pupečníku u předčasně narozených dětí je proveditelný a bezpečný. Počet a kvalita buněk splňují kritéria pro léčebné použití u předčasně narozených dětí. Toto potvrzení bezpečnosti a proveditelnosti odběru pupečníkové krve u předčasně narozených dětí představuje důležitý první krok pro používání pupečníkové krve při jejich léčbě v klinické praxi.

Zdroj:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8205698/