Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Placenta je nejslibnějším zdrojem buněk na použití v buněčné terapii

Předpokládá se, že FDA do roku 2030 schválí 40 – 50 nových buněčných terapií. Od buněčných terapií se očekává, že umožní úspěšnější léčbu širokého spektra chorob. Patří sem například některé formy rakoviny, ale i různá onemocnění srdce, plic a jater, jakož i metabolické poruchy.

Výchozím bodem pro většinu těchto terapií jsou kmenové buňky. Jsou základem pro tvorbu prakticky všech buněk u člověka a též pro tvorbu, regeneraci a opravu složitých tkání. Lidská placenta je jedním z klíčových zdrojů kmenových buněk. Takovéto buňky jsou rozhodující pro vytváření produktů buněčné terapie pro mnohá onemocnění (zhoubná i nezhoubná). Skladování buněk získaných z placenty je proto investicí do budoucích vysoce inovativních léčebných strategií.