Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Pupečníková krev by mohla zlepšit stav u dětí při poškození mozku

Z výsledků nových laboratorních výzkumů vyplývá, že vícenásobné podání pupečníkové krve může pomoci při léčbě poškození mozku u dětí, které nastalo v důsledku nedostatku kyslíku během těhotenství nebo při samotném porodu.

Studie publikovaná v časopise Brain Research může být základem pro klinické studie, u kterých bude tato léčba testována u dětí. Terapie pupečníkovou krví má potenciál zlepšit narušené motorické a kognitivní schopnosti dětí s dětskou mozkovou obrnou. Toto onemocnění ovlivňuje svalový tonus, pohyb a motoriku.

Téměř polovina takto postižených kojenců, kteří jsou léčeni současnými standardními postupy, stále umírá nebo trpí celoživotním postižením.

Spoluautorka zmiňované studie, doktorandka Tayla Pennyová, uvedla, že vědci z Hudsonova institutu již v preklinických studiích prokázali, že kmenové buňky pupečníkové krve jsou bezpečnou a účinnou léčbou perinatálního (způsobeného během těhotenství a porodu) poškození mozku.

„V této studii jsme srovnávali dlouhodobou účinnost jednorázového podání pupečníkové krve ve srovnání s opakovanou léčbou. Nejprve jsme zjistili, že opakované podání kmenových buněk pupečníkové krve dokáže zlepšit behaviorální schopnosti pacientů, ale co je nejdůležitější, dlouhodobě redukuje i samotné poškození mozku,“ říká PhD. studentka Tayla Pennyová a dodává, že taková opakovaná buněčná terapie může vést ke snížení výskytu mozkové obrny.

Další kroky

Studie bude sloužit jako informační zdroj pro budoucí klinické studie, při kterých se pupečníková krev použije jako terapie u dětí, jejichž mozek byl vystaven nedostatku kyslíku. „Dosud byly ve většině klinických studií podávány buňky pupečníkové krve jednorázově. Na základě našich výsledků navrhujeme nové studie, ve kterých budou buňky podávány opakovaně,“ vyjádřila doktorandka Tayla Pennyová.

O dětské mozkové obrně

Dětská mozková obrna představuje skupinu poruch ovlivňujících schopnost pohybovat se. Je zapříčiněna poškozením mozku během těhotenství, porodu nebo krátce po narození dítěte.

Na světě žije asi 17 milionů lidí s dětskou mozkovou obrnou. Vzniká velmi často u předčasně narozených dětí a až v 70 procentech je porod komplikován infekcí během těhotenství.

Děti s dětskou mozkovou obrnou mají potíže s pohybem, mají však i další poruchy, včetně problémů s mluvením, viděním, spánkem a chováním.

Zpracované z: https://hudson.org.au/latest-news/umbilical-cord-blood-could-improve-brain-injury-in-babies/?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *