Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Odběr pupečníkové krve je bezpečný i u předčasně narozených dětí

Bezpečnost a proveditelnost odběru pupečníkové krve u předčasně narozených novorozenců po dotepání pupečníku potvrdila prospektivní studie.

U předčasně narozených dětí často vznikají různé zdravotní komplikace, které mohou mít závažné následky v podobě mentální nebo fyzické retardace, například chronická plicní onemocnění, která následně celoživotně ovlivňují kvalitu života. Současné terapeutické přístupy jsou obvykle zaměřeny pouze na jednotlivé orgány nebo symptomy. Dosavadní výzkum ukázal, že podání buněk pupečníkové krve je stejně účinné jako systémová, multiorgánová cílená léčba. Pupečníková krev je zdrojem buněk, které jsou bezpečné a účinné při prevenci a léčbě komplikací předčasně narozených dětí. Úvodním krokem k této terapii je odběr pupečníkové krve a izolace buněk.

U předčasně narozených dětí je doporučeno dotepání, tedy odložené přerušení pupečníku. Je však k dispozici jen malé množství informací o tom, zda jsou kvalitativní a kvantitativní vlastnosti pupečníkové krve odebírané předčasně narozeným dětem dostatečné k jejímu dalšímu využití při léčbě. V roce 2021 proběhla studie, která se zaměřila na přezkoumání proveditelnosti a bezpečnosti odběru pupečníkové krve po dotepání pupečníku k použití při prevenci a léčbě komplikací u předčasně narozených dětí.

Do studie bylo zařazeno 90 předčasně narozených dětí a 120 donošených novorozenců. Předčasně narozené děti do věku 35 týdnů těhotenství byly rozděleny do dvou skupin: skupina dětí, kterým byla odebírána pupečníková krev, a skupina bez odběru pupečníkové krve. V těchto dvou skupinách byla srovnávána úmrtnost a komplikace související s předčasným narozením, aby se u předčasně narozených dětí vyhodnotila bezpečnost odběru pupečníkové krve. Zkoumaly se charakteristiky buněk pupečníkové krve u předčasně narozených a donošených dětí před a po zpracování.

Ve skupině předčasně narozených novorozenců byl pozorován výrazně menší objem pupečníkové krve a nižší počet kmenových buněk.  Přesto byl počet buněk pupečníkové krve vhodných pro terapeutickou aplikaci pro předčasně narozené děti dostatečný. V ani jedné skupině nebyl pozorován negativní vliv odběru pupečníkové krve. Ve studii vědci nepozorovali žádné významné rozdíly v oběhových parametrech, jako je puls, krevní tlak a okysličení krve bezprostředně po odběru pupečníkové krve, ani nepozorovali žádné nežádoucí účinky odběru pupečníkové krve včetně anémie a jiných běžných komplikací.

Odběr pupečníkové krve po odloženém přestřižení pupečníku u předčasně narozených dětí je realizovatelný a bezpečný. Počet a kvalita buněk splňují kritéria pro terapeutické použití u předčasně narozených dětí. Potvrzení bezpečnosti a proveditelnosti odběru pupečníkové krve předčasně narozeným novorozencům představuje důležitý první krok k používání pupečníkové krve při jejich léčbě v klinické praxi, neboť předchozí studie odhalila bezpečnost transfuze vlastních kmenových buněk z pupečníkové krve k zabránění zdravotním komplikacím spojeným s předčasným narozením.

Zdroj:
Ren Z, Xu F, Wang J, Zhong Z, Wei W, Wen J, Wang Q, Guocheng L, Yang J. Safety and feasibility of umbilical cord blood collection from preterm neonates after delayed cord clamping for the use of improving preterm complications. Am J Transl Res. 2021 May 15;13(5):4553-4560. PMID: 34150035; PMCID: PMC8205698.