Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Pandemie koronaviru způsobila zvýšenou poptávku po pupečníkové krvi

Dárcovství krve a dárcovství plazmy zůstávají nesmírně důležité i v období pandemie. V důsledku epidemiologické situace způsobené koronavirem SARS-CoV-2 lze v několika zemích pozorovat významné snížení počtu dárců krve, což se odráží ve snižování krevních rezerv. Potřeba zásob krve zachraňujících život se však nezastaví. Podobná situace je u dárcovství krvetvorných kmenových buněk, které potřebují pacienti čekající na transplantaci.

Koordinaci hledání vhodných krvetvorných buněk pro život zachraňující transplantace zajišťuje Světová asociace dárců kostní dřeně (WMDA). Ta sdružuje jednotlivé registry kostní dřeně a banky pupečníkové krve ve světě, které do globální databáze registrují HLA znaky oslovených dárců kostní dřeně a zamrazených jednotek pupečníkové krve. Databáze obsahuje téměř 37 000 000 dárců a 800 000 jednotek pupečníkové krve z registrů v 54 různých zemích.1 Členem WMDA je také slovenský register dárců pupečníkové krve – Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, který je součástí skupiny Cord Blood Center.

Cord Blood Center je druhou největší bankou pupečníkové krve v Evropě, která má pobočky v 7 zemích – Švýcarsku, Rakousku, Itálii, České republice, Slovensku, Rumunsku a Maďarsku. V rámci Slovenska je součástí této skupiny i registr dárců pupečníkové krve – Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, který prostřednictvím WMDA poskytuje pacientům po celém světě téměř 1700 jednotek (transplantátů) pupečníkové krve. Registr do dnešního dne vydal 42 jednotek pro transplantace pro pacienty z celého světa, přičemž všechny jeho transplantáty dosahují špičkové kvalitativní úrovně.

Vplyv COVID-19 na získávaní darovaných krvotvorných kmenových buniek z kostní dřeni nebo periferní krve

Během vyhlášené pandemie je situace týkající se odběru krvetvorných kmenových buněk z kostní dřeně a periferní krve komplikovanější než za normálních okolností.

Zdravotnické zařízení pracují v omezeném režimu, dalším důvodem je zejména zvýšené riziko infekce anebo karantény vhodného dárce. To platí obzvlášť, když je dárce v krajině nebo regióne s vysokou mírou infekce COVID-19.2

Omezení mezistátní dopravy může vést k prodloužení doby přepravy transplantátu, pokud se vhodný transplantát nachází v jiné zemi. V případě potřeby transplantace krvetvorných buněk hraje čas významnou roli, proto je v takové situaci velkou výhodou mít uloženou vlastní pupečníkovou krev dítěte nebo jeho sourozence.

U pacientů, kteří potřebují transplantaci, se počet dostupných dárců kostní dřeně snižuje.

Situaci se zvýšenou poptávkou po darovaných jednotkách pupečníkové krve ve srovnání s obdobím loňského roku zaznamenal i slovenský registr dárců pupečníkové krve – Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek. „Od vypuknutí pandemie máme zvýšený počet žádostí ze světa o pupečníkovou krev pro pacienty oproti období loňského roku,“ vyjádřila se dr. Zuzana Šteffeková, PhDr., koordinátorka slovenského registru darované pupečníkové krve a lékařská specialistka.

Jak probíhá vyhledávání dárců?

K úspěšnému průběhu transplantace je třeba tzv. HLA kompatibilita dárce a příjemce. Na základě HLA znaků uvedených ve WMDA vyhledávají transplantační centra vhodnou pupečníkovou krev pro své pacienty. Pokud naleznou v databázi takovou shodu, obrátí se na příslušnou banku (registr) s žádostí o poskytnutí podrobných informací o vybrané jednotce pupečníkové krve. Později mohou požádat o stanovení detailnějšího určení HLA znaků či o zajištění dalších potřebných vyšetření. Na základě výsledků vyšetření se transplantační centrum rozhodne, zda má zájem o danou pupečníkovou krev, požádá o rezervaci a následně o vydání transplantátu.

Podobně jako pupečníková krev určená k darování, i pupečníková krev uchovaná pro vlastní potřebu dítěte je získána a uchována v době narození dítěte. Není tedy ovlivněna životním stylem, překonaným či aktuálním onemocněním nebo i případnou epidemiologickou situací. Krvetvorné kmenové buňky mohou být podány bez ohledu na aktuální stav pacienta a není třeba čekat na vhodný čas například na odběr kostní dřeně.

Přečtěte si také: Přenos koronaviru krevní cestou se nepotvrdil

Nacházíte se na stránkách rodinné banky pupečníkové krve Cord Blood Center.

Pupečníková krev představuje prostředek standardní léčby desítek závažných onemocnění. Více informací na www.cordbloodcenter.cz.

Zdroje:

  1. https://statistics.wmda.info
  2. https://www.nature.com/articles/s41409-020-0873-x

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.