Address: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Co je pupečníková krev

Pupočníková krvPupečníková krev je krev novorozence, která zůstává v placentě a pupečníkové šňůře po jeho narození. Placenta a pupečníková šňůra zabezpečují výživu a dýchání vyvíjejícího se dítěte po dobu těhotenství. Bezprostředně po narození se pupečníková šňůra přestřihne a tyto orgány už dítě k životu nepotřebuje. Pupečníková krev, která v nich zůstává, však obsahuje vzácné kmenové buňky.

Kmenové buňky z pupečníkové krve mají několik mimořádných vlastností: jsou velmi mladé, mají dobrou schopnost se množit, nejsou zatížené životním stylem nebo získanými nemocemi organismu, ze kterého pocházejí.  Jejich složení je neopakovatelné. Později během života se již netvoří anebo se v krvi vyskytují jen vzácně.

Pupečníková krev je jedním ze zdrojů krvetvorných kmenových buněk, které se více jak 60 let používají hlavně při léčbě onkologických a hematologických onemocněních jakou jsou leukémie, lymfomy, nádorová onemocnění orgánů, získané či dědičné poruchy krvetvorby, imunity nebo metabolismu a jiné. V současnosti evidujeme více jak 30 000 případů takovéhoto použití krvetvorných kmenových buněk ve světe. U většiny těchto onemocnění selhává krvetvorba v kostní dřeni. Přestávají se v ní tvořit červené a bílé krvinky a krevní destičky. Jediný způsob, jak v takové chvíli zachránit život pacienta, je mu poskytnout zdravé krvetvorné buňky. Pro mnohé pacienty je transplantace kmenových buněk jediná možnost na vyléčení, další ji podstoupí po selhání běžné léčby (chemoterapie, hormonální léčba) anebo při rychlém průběhu nemoci. V minulosti se získávaly krvetvorné kmenové buňky jen z kostní dřeně pacienta, až v posledním desetiletí je možné odebrat a uchovat pro budoucí použití také kmenové buňky z pupečníkové krve.

I dnes se hovoří zejména o využití pupečníkové krve při léčbě poruch krvetvorby, ve světě probíhají desítky výzkumů a klinických studií s využitím i jiných typů kmenových buněk z pupečníkové krve, které pocházejí z období raného vývoje dítěte a mají schopnost se přeměnit na další typy buněk (například buňky svalů, kostí, chrupavek, jater nebo buňky srdečního svalu). Tyto buňky představují obrovský potenciál pro nový vědní obor – regenerativní medicínu, která se zabývá obnovou (regenerací) poškozených orgánů.

Vlastní pupečníková krev dítěte uložená v rodinných bankách pupečníkové krve se dnes využívá v rámci klinických studií, které zkoumají také léčebné a regenerační účinky u dětské mozkové obrny, poškození mozku při narození, ztráty sluchu u dětí apod.

Zde naleznete přehled publikovaných případů použití pupečníkové krve z rodinných bank při standardní léčbě krvetvornými kmenovými buňkami. Jde o případy léčby vlastní pupečníkovou krví a pupečníkovou krví od sourozence.

Zde najdete přehled publikovaných případů použití vlastní pupečníkové krve na experimentální léčbu ve světě.

Současné využití kmenových buněk

Zaujali jsme Vás a chcete se dozvedet víc? Kontaktujte nás na bezplatné infolince 800 900 138.
Nezávazná online registrace zde.