Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Přenos koronaviru krevní cestou se nepotvrdil

Podle posledních zjištění se respirační virus SARS-CoV-2 nepřenáší transfuzí ani transplantací krvetvorných kmenových buněk.

Praha, 6. 4. 2020: Obavy vyvolané šířením koronaviru v populaci a jeho případným přenosem na osoby buď transfuzí krve nebo transplantací krvetvorných kmenových buněk jsou neopodstatněné. Na základě vyjádření americké FDA (Food and Drug Administration) není hlášen ani jeden případ přenosu pneumonie COVID-19 prostřednictvím krevní transfuze. Kromě toho nebyly hlášeny žádné případy transfuzního přenosu u ostatních dvou koronavirů – SARS a MERS-CoV.1

Úbytek dárců krve je ve světě citelný. Mnozí se bojí přenosu nákazy při samotném odběru krve, a příjemci mohou mít zase obavy z možné nákazy prostřednictvím darované krve. Obecně se respirační viry nepřenášejí implantací, transplantací, infuzí nebo přenosem lidských buněk, tkání nebo produktů z buněk nebo tkání.2

Jedním ze zdrojů krvetvorných kmenových buněk je i pupečníková krev. Odborníci se soustředili i na možnost přenosu nákazy z matky na plod během těhotenství. Pozitivní zprávou je, že přenos nemoci COVID-19 z matky na dítě in utero se nepotvrdil.3

Studie provedená v čínském městě Wuhan od 20. do 31. ledna 2020 zahrnovala 9 těhotných žen přijatých do nemocnice s potvrzenou pneumonií COVID-19. Klinické příznaky pneumonie COVID-19 u těhotných žen byly podobné klinickým příznakům dospělých netěhotných pacientek, u kterých se rozvinula pneumonie COVID-19. Z výše uvedených zjištění vyplývá, že v současné době neexistují žádné důkazy o intrauterinní infekci způsobené vertikálním přenosem u žen, u nichž se v pozdějším stádiu těhotenství rozvinula pneumonie COVID-19. Testovaly se také jejich vzorky plodové vody, pupečníkové krve, výtěrů z krku (novorozenců) a u matek i mateřské mléko, přičemž všechny byly negativní.3

Studie ze stejného čínského města publikovaná koncem března 2020 obsahovala data z 33 těhotenství a porodů infikovaných matek. Z narozených dětí měly pouze 3 mírné příznaky onemocnění, jejich výtěry 6. až 7. den po narození na samotný koronavirus byly však již negativní. U dětí se předpokládá, že došlo k přenosu virové infekce i přes přísná bezpečnostní opatření při porodu. Přenos viru in utero však nebyl potvrzen.4

Na základě výsledků dosavadního výzkumu v současné době neexistuje důkaz o přenosu viru COVID-19 na plod. Tyto nálezy jsou také v souladu s tím, co bylo pozorováno u viru SARS, který je geneticky podobný koronaviru s označením SARS-CoV-2. Dosud publikované výsledky studií neprokázaly prenatální infekci SARS u kojenců narozených matkám, u kterých se v těhotenství rozvinula infekce SARS.3

Z veřejně dostupných informací vyplývá, že se nepotvrdil přenos COVID-19 krevní cestou, respektive v těhotenství z matky na plod, a tedy pupečníková krev a z ní získané krvetvorné kmenové buňky jsou bezpečné. Naše banka pupečníkové krve Cord Blood Center pokračuje v autologních odběrech pupečníkové krve. Odběry pupečníkové krve se provádějí na porodním sále, kde se dodržují sterilní podmínky, a následně se zpracovávají v naší specializované laboratoři, která podléhá velmi přísným bezpečnostním a hygienickým opatřením.

Cord Blood Center bude nadále sledovat situaci COVID-19 a poskytovat aktuální informace.

Přečtěte si také: Jaký vliv má koronavirus na těhotné ženy?

Nacházíte se na stránkách rodinné banky pupečníkové krve Cord Blood Center.

Pupečníková krev představuje prostředek standardní léčby desítek závažných onemocnění. Více informací na www.cordbloodcenter.cz.

Zdroje:

1. http://www.aabb.org/advocacy/regulatorygovernment/Pages/Statement-on-Coronavirus-and-Blood-Donation.aspx

2. https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/safety-availability-biologics/important-information-human-cell-tissue-or-cellular-or-tissue-based-product-hctp-establishments?utm_campaign=What%27sNew2020-02-14&utm_medium=email&utm_source=Eloqua

3. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30360-3/fulltext

4. https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2763787

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *