Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Může se COVID-19 přenést z matky na plod?

Klinická studie naznačuje, že v důsledku infekce COVID-19 v pozdním stádiu těhotenství nedošlo k žádným nitroděložním infekcím plodu. Vzorky plodové vody, pupečníkové krve a výtěru z krku novorozenců při narození byly negativní na infekci COVID-19.1 Neexistuje ani důkaz, že by se virus mohl v těhotenství přenášet na vyvíjející se plod.2

Studie provedená v čínském městě Wuhan během 20.1. – 31.1.2020 zahrnovala 9 těhotných žen přijatých do nemocnice s potvrzenou pneumonií COVID-19. Sedm z nich mělo zvýšenou teplotu. Všechny těhotné ženy porodily v posledním trimestru císařským řezem. Stav těhotných žen se nezhoršil a nepřešel do závažné pneumonie nebo úmrtí. Novorozenci měli apgar skóre v 1. minutě 8-9 a skóre v 5. minutě od 9 do 10. Testovali také jejich plodovou vodu, pupečníkovou krev, výtěry z krku (novorozenců) a mateřské mléko, přičemž všechny vzorky byly negativní. Zjištění z této malé skupiny případů naznačují, že v současné době neexistuje důkaz o přenosu viru COVID-19 na plod.3,4,5 Je však zapotřebí rozsáhlejší výzkum, aby bylo možné získat jistotu, že placentární bariéra neumožňuje transplacentární přenos COVID-19.

Studie ze stejného čínského města publikovaná koncem března 2020 obsahovala data z 33 těhotenství a porodů infikovaných matek. U dětí se předpokládá, že došlo k přenosu virové infekce i přes přísná bezpečnostní opatření při porodu. Přenos viru in utero však nebyl potvrzen.6

Tyto nálezy jsou také v souladu s tím, co bylo pozorováno u viru SARS, který má podobnou sekvenci jako SARS-CoV-2. Předchozí studie neprokázaly perinatální infekci SARS u kojenců narozených matkám, u kterých se v průběhu těhotenství vyvinula infekce SARS.7

Může se koronavirus přenést transplantací krvetvorných kmenových buněk?

Obecně se respirační viry nepřenášejí implantací, transplantací, infuzí nebo přenosem lidských buněk, tkání nebo výrobků z buněk nebo tkání, ale potenciál přenosu COVID-19 není v současné době znám. Nebyly hlášeny žádné případy přenosu COVID-19 prostřednictvím těchto produktů.8

Americká Food and Drug Administration (FDA) nadále hlásí, že dosud nebyla hlášena žádná podezření přenosu COVID-19 transfuzí. Kromě toho nebyly nikdy hlášeny žádné případy přenosu prostřednictvím transfúze u dalších dvou koronavirů, které se objevily v posledních dvou desetiletích (SARS a MERS-CoV).9

FDA nadále úzce spolupracuje s Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a dalšími federálními a mezinárodními agenturami na sledování vyvíjejícího se ohniska nového koronaviru v roce 2019 (COVID-19), který byl poprvé identifikován ve Wuhanu, v provincii Hubei, Čína.8

Tyto informace byly shromážděny k 23.3.2020. Cord Blood Center bude nadále sledovat situaci COVID-19 a poskytovat aktuální informace.

Přečtěte si také: Jaký vliv má koronavirus na těhotné ženy?

Nacházíte se na stránkách rodinné banky pupečníkové krve Cord Blood Center.

Pupečníková krev představuje prostředek standardní léčby desítek závažných onemocnění. Více informací na www.cordbloodcenter.cz.

Zdroje:

  1. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30360-3/fulltext
  2. https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-virus-infection-and-pregnancy/
  3. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620303603
  4. https://www.preprints.org/manuscript/202002.0373/v1
  5. http://tp.amegroups.com/article/view/35919/28274
  6. https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2763787
  7. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30360-3/fulltext
  8. https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/safety-availability-biologics/important-information-human-cell-tissue-or-cellular-or-tissue-based-product-hctp-establishments?utm_campaign=What%27sNew2020-02-14&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
  9. http://www.aabb.org/advocacy/regulatorygovernment/Pages/Statement-on-Coronavirus-and-Blood-Donation.aspx

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.