Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

V USA chtějí aktualizovat Program o kmenových buňkách

Od schválení Programu o výzkumu a terapeutickém využití kmenových buněk z roku 2005 (Stem Cell Therapeutic and Research Act) americká federální vláda dotuje celostátní síť veřejných bank pupečníkové krve. S touto podporou se tam zvýšil počet darovaných jednotek pupečníkové krve na více než 200 000. Ty jsou k dispozici pro každého pacienta, v každém státě, který potřebuje nepříbuzného dárce pro transplantaci krvetvorných kmenových buněk.

USAProgram by měl být novelizován letos. Minulý měsíc zástupci kongresu představili nový Program na rok 2015. Aktualizace obsahuje návrh na financování národní sítě amerických bank pupečníkové krve a přidružených registrů, pomocných programů pro pacienty a sledování výsledků na dalších pět let.

Prezident asociace pupečníkové krve (CBA) se vyjádřil:

„Jednou z mých hlavních priorit je vzdělávat politiky ve výzkumu a transplantaci pupečníkové krve a obhajovat schválení těchto důležitých právních předpisů. Transplantace pupečníkové krve se používá u dospělých a dětských pacientů s leukémií a jinými nádorovými onemocněními krve, při selhání kostní dřeně, zděděných imunodeficiencích, hemoglobinopatiích, jako je srpkovitá anémie a talasemie a při některých dědičných metabolických poruchách. Poslední výzkumy ukazují, že transplantace pupečníkové krve má slibné výsledky při léčbě pacientů s autismem, traumatickým poraněním mozku, mrtvicí a mozkovou obrnou.“

CBA je mezinárodní nezisková organizace, která podporuje veřejné a soukromé banky pupečníkové krve, využití pupečníkové krve a příbuzných tkání k léčbě onemocnění a regenerační terapie. Členové se věnují podpoře pupečníkové krve, záchraně lidských životů a zlepšení domácí a mezinárodní politiky v této oblasti.

Situace na Slovensku je zcela odlišná. Jediný registr dárců pupečníkové krve Eurocord-Slovakia veškeré náklady spojené se svou činností financuje bez spoluúčasti státu, či zdravotních pojišťoven. Daří se mu to pouze díky podpoře rodinné banky pupečníkové krve Cord Blood Center, sponzorů, grantů a příspěvků z 2%. I přesto dosahuje několikaleté světové prvenství v průměrném počtu buněk v pupečníkové krve zařazené do mezinárodní výměnné databáze BMDW. Toto kritérium patří k nejdůležitějším při rozhodování o použití transplantátu z veřejných registrů, neboť více buněk zvyšuje šance pacienta v boji s nemocí. Podle pravidelného hodnocení BMDW ho obhájil již 7-krát po sobě.

Eurocord-Slovakia dosud vydal 35 jednotek darované pupečníkové krve. V počtu vydaných jednotek na obyvatele je Slovensko díky tomuto registru úspěšnější než např. Nizozemí nebo Velká Británie. Celkově má v mezinárodní databázi zařazeno 1730 jednotek pupečníkové krve od Slovenských dárkyň.

V České republice veřejný registr dárců zajišťuje ve vybraných porodnicích Banka pupečníkové krve ČR. S její spoluprací pak Cord Blood Center zabezpečuje bezplatný odběr pro nemocného sourozence. Sourozenci mohou být nejvhodnějšími dárci pupečníkové krve. Pokud je v rodině dítě, které má onemocnění léčitelné krvetvornými kmenovými buňkami a matka čeká další dítě, pak ve spolupráci s BPK ČR zabezpečíme odběr, zpracování a uchování jeho pupečníkové krve pro rodinu zdarma

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.