Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Pupečníková tkáň – šance pro děti s dětskou mozkovou obrnou

Pojem „mezenchymální kmenové buňky“ poprvé zmínil Dr. Caplan, profesor biologie a ředitel Skeletal Research Center v Case Western, koncem 80-tých let jako reakci na tehdejší dogma, že „dospělá zvířata mají pouze krvetvorné kmenové buňky a nemají žádné jiné kmenové buňky ve svých orgánech“.

Zájem výzkumníků o toto téma se postupně zvyšoval. Prostřednictvím laboratorních zkoumání vědci identifikovali zdroje a jedinečné biologické vlastnosti mezenchymálních kmenových buněk a jejich klinické využití.  V současnosti přechází  preklinická fáze na klinickou, přičemž bezpečnost a terapeutickou účinnost mezenchymálních kmenových buněk zkoumá více než 350 klinických stidií.1 Pupečníková tkáň by se mohla stát jedním z preferovaných zdrojů mezenchymálních kmenových buněk pro klinické použití.
Pupečníková tkáňNedávno byla zveřejněna první případová studie o pětiletém děvčátku s dětskou mozkovou obrnou, které léčili mezenchymálními kmenovými buňkami z pupečníkové tkáně.
Mozková obrna je skupina závažných poruch, které vznikají v době vývinu plodu anebo u novorozenců a způsobuje těžkou poruchu ve vývoji pohybového aparátu, často v kombinaci s poruchami ve vnímání, mluvení či chování. U dětí ve věku 3-10 let se vyskytuje u dvou až čtyř dětí z tisíce.
Výsledky konvenční léčby dětské mozkové obrny jsou omezené, zejména v závažných případech. Terapie kmenovými buňkami se stává novým přístupem, jehož cílem je podpora neuroprotekce, neuroregenerace a regeneračních procesů.
Za jeden a půl roku děvčátko dostalo sedm infúzí s mezenchymálními kmenovými buňkami z pupečníkové tkáně své mladší sestry. Po dobu terapie jen jednou překonala krátkodobou horečku, avšak bez nutnosti další léčby.  Výsledky po 28 měsících ukázaly zlepšení v hrubé motorice, zvýšení fyzické síly, úpravu řeči, lepší porozumění a rovněž i zvýšení imunity.
Navzdory tomu, že výsledky této případové studie naznačují, že infúze s mezenchymálními kmenovými buňkami je bezpečným a efektivním způsobem léčby dětské mozkové obrny, jsou potřebné další dlouhodobé a rozsáhlejší studie, které potvrdí prvotní zjištění.

Zdroje:
1. www.clinicaltrials.gov (search “mesenchymal stem cell” accessed 2013 September 24th )
2. Liming Wang  et. Al.“Therapeutic Potential of Umbilical Cord Mesenchymal Stromal Cells Transplantation for Cerebral Palsy: A Case Report” Case Reports in Transplantation, Volume 2013, Article ID 146347, 4 pages

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *