Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Léčba virové encefalitidy s kognitivní poruchou pomocí pupečníkové krve

V posledních letech se zvyšuje zájem o klinické aplikace pupečníkové krve při neurologických poruchách. Současné klinické studie se zaobírají dětskou mozkovou obrnou, traumatickými poraněními mozku, novorozeneckou hypoxicko-ischemickou encefalopatií, opožděným vývojem jedince a dalšími vývojovými poruchami, například autizmem.

Nedávno v magazínu Journal of Medical Case Reports byla publikována úspěšná případová studie, která zdůrazňuje nové potencionální klinické využití pupečníkové krve při léčbě kognitivních poruch asociovaných s virovou encefalitidou.
 
Na celém světě se akutní encefalitida vyskytuje u šestnácti dětí ze 100 000. I navzdory současné léčbě antivirotiky, imunomodulační léčbě či prevenci resp. kontrole případných komplikací, více než 80 pacientů, kteří prodělali herpes simplex, virové onemocnění způsobující encefalitidu, má trvalé kognitivní či neuropsychiatrické následky.
 
Léčenému pacientovi diagnostikovali virovou encefalitidu v jedenácti letech. Navzdory rutinnímu postupu trpěl osm měsíců po léčbě vážnými poruchami pokročilých mozkových funkcí – řeči, vnímání a myšlení. Stal se tak zcela závislým na péči rodičů. Po šesti alogenních transplantacích pupečníkové krve, kombinovaných s komplexní rehabilitační terapií, pacient znovu získal normální schopnost řeči, vnímání, myšlení, porozumění a dlouhodobé paměti. Po pěti letech se mu obnovila schopnost myšlení a řeči a mentální vědomí se vrátilo na podobnou úroveň jako před vypuknutím choroby.
 
Tato případová studie naznačuje, že infuze pupečníkové krve v kombinaci s rehabilitací by mohla být potenciální léčebnou metodou při neuropsychiatrických a neurobehaviorálních následcích virové encefalitidy. Potřebné jsou však další klinické studie na potvrzení účinnosti léčby.

Zdroj:
Wan-Zhang Yang et.Al. “Human cord blood-derived mononuclear cell transplantation for viral encephalitis-associated cognitive impairment: a case report” Journal of Medical Case Reports 2013, 7:181

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.