Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Tkáň pupečníku může pomoci při poranění slinivky břišní

Traumatická pankreatitida je akutním neinfekčním zánětem pankreatických tkání, způsobeným tlakem slinivky břišní na páteř. V porovnání s traumatickým poraněním jater, sleziny nebo ledvin je traumatická pankreatitida v počátečním stadiu poměrně obtížně diagnostikovatelná. Slinivka je obklopena několika orgány a po poranění ji není snadné lokalizovat. Proto je toto onemocnění často diagnostikováno a léčeno až v pozdním stadiu. Je tedy velmi důležité najít způsob, jak poškozenou pankreatickou tkáň včas opravit.

Lidské mezenchymální kmenové buňky pupečníku jsou díky svým jedinečným schopnostem široce využívány v oblasti tkáňového inženýrství. Jsou výrazně imunogenní, existuje tak jen nízké riziko jejich odmítnutí tělem pacienta po transplantaci. Předpokládá se, že tyto buňky mohou hrát klíčovou roli při obnově tkáně uvolňováním malých částí zvaných exozomy, které přímo působí na cílové buňky. Exozomy se uplatnily při obnově tkání, kontrole zánětu a léčbě ischemických onemocnění (ischemie – nedokrvení tkání nebo orgánů), protože obsahují biologicky aktivní molekuly, jako je nukleová kyselina, proteiny nebo lipidy.

Byl vytvořen model traumatické pankreatitidy u potkanů, na němž byly hodnoceny a porovnávány terapeutické účinky mezenchymálních kmenových buněk pupečníku a jejich exozomů. Zjistilo se, že se tyto exozomy dokážou usadit v poškozené pankreatické tkáni, zpomalit zánik pankreatických buněk a kontrolovat zánětlivou reakci, čímž usnadňují obnovu pankreatické tkáně.

 

Zdroj:

Han, L. – Zhao, Z. – Chen, X. et al.: Human umbilical cord mesenchymal stem cells-derived exosomes for treating traumatic pancreatitis in rats. Stem Cell Res Ther 13, 221 (2022). https://doi.org/10.1186/s13287-022-02893-1