Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Léčba pupečníkovou krví v Čechách při poškození mozku malého Honzíka

Jaké jsou příčiny poškození mozku?

Mozek je nejsložitějším orgánem lidského těla – sídlem inteligence, interpretuje smysly, je iniciátorem pohybu těla a ovládá naše chování. Během života však může dojít k jeho poškození. Důvodem může být například poranění při sportu nebo hře, pád či dopravní nehoda, ale také nedostatek kyslíku, toxiny nebo některá infekční onemocnění.

Příčinou poškození mozku mohou být často běžné situace. Nešťastná náhoda tak může v jednom okamžiku změnit život a zanechat trvalé následky. Léčba je obvykle podpůrná (paliativní) – orientovaná na zmírnění symptomů. Hledání účinné léčby poškozených buněk mozku je pro vědce velkou výzvou, a jako nová možnost řešení tohoto zdravotního stavu se ukazuje použití pupečníkové krve.

Léčba pupečníkovou krví

Výzkum v posledních desetiletích ukázal, že pupečníková krev obsahuje buňky a složky, které mají protizánětlivé a neuroprotektivní účinky a dokážou regenerovat poškozenou tkáň. Pupečníková krev má unikátní složení. Nacházejí se v ní různé typy kmenových buněk včetně krvetvorných, endotelových, epiteliálních nebo mezenchymálních. Je také bohatým zdrojem extracelulárních proteinů, růstových faktorů a různých jiných složek, které mají prokazatelný léčebný potenciál.

Nová naděje pro pacienty?

Nedávno byla v Čechách medializována unikátní léčba malého Honzíka, u kterého v důsledku tonutí došlo k poškození mozku. Lékaři mu podali vlastní pupečníkovou krev. Není možné podat objektivní důkaz, do jaké míry se pupečníková krev podílela na velkém zdravotním zlepšení Honzíkova stavu, ale rodiče výrazný pokrok uváděli přesně v tom časovém období, ve kterém se mohou projevit účinky kmenových buněk. Použití pupečníkové krve je při této diagnóze podle lékařů průlomové.

V současnosti ve světě existuje řada klinických studií a experimentálních podání pupečníkové krve při léčbě neurologických poškození a onemocnění, včetně genetických chorob, cévní mozkové příhody, neurodegenerativních onemocnění, dětské mozkové obrny či některých onemocnění autistického spektra. Více o skutečných příbězích, kdy při léčbě onemocnění pomohla pupečníková krev, si můžete přečíst zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *