Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Video rozhovor s renomovaným britským vědcem Dr. Peter Hollands, PhD. o kmenových buňkách

Renomovaný britský vědec a výzkumník v oblasti biologie kmenových buněk a spolupracovník Laureáta Nobelovy ceny, Roberta G. Edwordsa přednášel na významném kongresu slovenské gynekologicko – porodnické společnosti SLS v Bratislavě.

Kmeňové bunky z tkaniva pupočníka, rovnako ako z pupočníkovej krvi, sú mladé, chorobou, prostredím či liečbou nezaťažené bunky, ktoré sú uchované v čase „nula“ života jedinca. Ich potenciál množenia je preto najväčší, čo je veľkou výhodou oproti iným zdrojom kmeňových buniek.

Kmenové buňky z tkáně pupečníku, stejně jako z pupečníkové krve, jsou mladé, nemocí, prostředím či léčbou nezatížené buňky, které jsou uchovány v čase „nula“ života jedince. Jejich potenciál množení je proto největší, což je velkou výhodou oproti jiným zdrojům kmenových buněk.

„Kmenové buňky získané při narození dítěte vykazují charakteristiky, které nejsou přítomny u starších buněk“,

zdůrazňuje doktor Hollands.

„V pupečníkové krve a tkáni pupečníku se objevují stále nové typy kmenových buněk. Proto dnes nikdo nedokáže přesně odhadnout, co všechno se zničí, když tyto kmenové buňky končí namísto uskladnění jako nepoužité biologický odpad.“

poevdal doktor Hollands.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.