Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Nová léčba může výrazně pomoci pacientům s progresivní systémovou sklerózou

Pacienti s progresivní systémovou sklerózou v současnosti nemají možnost účinné léčby tohoto závažného onemocnění. Evropská studie proto v praxi zkoumala účinnost a bezpečnost léčby vlastními krvetvornými kmenovými buňkami. Pacienti, kteří chtějí transplantaci podstoupit, už nepotřebují dárce.

Systémová skleróza postihuje zejména kůži, trávicí soustavu, plíce, srdce a ledviny. Pacienti trpí nízkou kvalitou života, často spojenou s invaliditou, která vede k vysoké úmrtnosti. Výsledky evropské studie dokazují, že pacientům by mohla výrazně pomoci nová léčba vlastními krvetvornými kmenovými buňkami. Transplantace je účinnou terapeutickou strategií při léčbě systémové sklerózy.

Krvetvorné kmenové buňky lze získat i od dárce (alogenní transplantace). Vyhledávání dárce může být komplikované a tělo pacienta nemusí buňky přijmout. Může dojít k reakci štěpu proti hostiteli, což pacienta významně ohrozí na životě. Transplantace vlastních krvetvorných kmenových buněk (autologní) nezpůsobuje komplikace s přijetím buněk a představuje vyšší míru přežití.

V případě, že je indikována transplantace vlastních krvetvorných kmenových buněk, lze použít i pupečníkovou krev. Buňky pupečníkové krve jsou mladé, nezatížené vlivy prostředí a jsou ihned k dispozici.

Nová studie Evropské společnosti pro transplantaci krve a dřeně (European Society for Blood and Marrow Transplantation) zjišťovala účinnost a bezpečnost transplantace vlastních krvetvorných kmenových buněk. Do výzkumu se zapojilo 80 dospělých pacientů se systémovou sklerózou. Transplantaci vlastních buněk podstoupili od prosince 2012 do února 2016. Zkoumalo se zejména přežití pacientů bez progrese onemocnění (sekundárními koncovými ukazateli bylo celkové přežití, mortalita bez relapsu a výskyt progrese).

Léčba vlastními krvetvornými kmenovými buňkami se v praxi ukázala jako účinná. Pro pacienty se systémovou sklerózou to znamená naději.

 

Zdroj:

https://www.haematologica.org/article/view/9613

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5087809/