Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Skupina Cord Blood Center je součástí 25leté historie pupečníkové krve

Jsme hrdi na to, že skupina Cord Blood Center je součástí 25leté historie pupečníkové krve. Dne 6. října roku 1988 proběhla první úspěšná transplantace pupečníkové krve ve Francii, kde byl úspěšně vyléčen šestiletý americký chlapec Matthew Farrow trpící Fanconiho anemií. Transplantována mu byla krev jeho sestry. Dnes je zdravý a sám už má děti.

Přes výraznou skepsi vědecké i lékařské obce od první transplantace obor pupečníkové krve, jejího uschovávání vbankách a její transplantace dospěl a exponenciálně se vyvíjel. Pupečníková krev se stala hodnotným zdrojem krvetvorných kmenových buněk. V posledních letech začíná výzkum dodávat argumenty pro další klinické užití v nově se objevujícím poli regenerativní medicíny, která využívá kmenových buněk.

„Pupečníková krev je vzácný léčebný zdroj, který si každý z nás přinese na svět s sebou. Bohužel téměř 99 % tohoto léčiva je v Evropě dnes likvidováno jako biologický odpad. Kmenové buňky jsou příliš hodnotným zdrojem, než aby byly vyhazovány a je třeba je ukládat, ať již v rodinné nebo veřejné bance. Jsme hrdi na to, že jsme jedním z prvních průkopníků tohoto perspektivního oboru v České republice,“

řekla Mgr. Iveta Chvátalová PhD. z Cord Blood Center CZ.

Cord Blood Center – průkopník léčby pupečníkovou krví

Matthew Farrow

Matthew Farrow

O jedenáct let později po transplantaci ve Francii proběhla první úspěšná transplantace pupečníkové krve na Slovensku, a to ve spolupráci s experty z Eurocord-Slovakia, mateřské společnosti skupiny Cord Blood Center. Lucie ze Slovenska se díky pupečníkové krvi svého mladšího bratra vyléčila z chronické myeloidní leukémie. Další milník  skupina Cord Blood Center zaznamenala v dubnu tohoto roku, kdy se Slovenka Nelly zúčastnila jako jedno z prvních dětí  z Evropy klinické studie na léčbu dětské mozkové obrny, která probíhá na Duke University Hospital. V tomto prestižním výzkumném středisku se léčil také další klient CBC, a to Alex z Rumunska, který trpěl těžkým stádiem dětské mozkové obrny.
Vůbec první evropská transplantace vlastní pupečníkové krve se také odehrála na Slovensku, a to v roce 2004. Jejím příjemcem byl Andrej a jeho kmenové buňky byly použity na léčbu neuroblastomu. Andrejovu pupečníkovou krev také uchovala skupina Cord Blood Center.

Příští stanice: budoucnost

Během 25leté historie bylo více než 30 000 transplantátů pupečníkové krve použito k léčbě více než 80 různých onemocnění. V roce 2012 byla pupečníková krev druhým nejčastějším zdrojem kmenových buněk v pediatrii po kostní dřeni, počet vykonaných transplantací s využitím těchto zdrojů je téměř totožný. Transplantace pupečníkové krve u dětí má stejnou nebo lepší pravděpodobnost přežití pacienta v porovnání se standardním transplantátem kostní dřeně, výsledky u dospělých se stále zlepšují.

Kromě současných schválených aplikací transplantací pupečníkové krve probíhají klinické studie,  které zkoumají, jak vylepšit výsledky těchto transplantátů a vyvinout nové aplikace. K září 2013 probíhalo 291 studií, které se týkaly kmenových buněk z pupečníkové krve. Šlo kupříkladu o studie život ohrožujících hematologických, onkologických nebo genetických poruch, dále poruch nervového systému (mozková obrna, hypoxicko-ischemická encefalopatie, celkově opožděný vývoj, mrtvice, úrazy mozku a míchy). Mezi další studované nemoci a podmínky patří ztráta sluchu, kritická ischemie končetin, akutní popáleniny, autoimunitní nemoci (lupénka, systemická skleróza, cukrovka typu 1), cukrovka typu 2, předčasný porod, autismus, syndrom hypoplastického levého srdce, demence nebo Alzheimerova nemoc. Léčebný potenciál se zkoumá také u Parkinsonova onemocnění, vrozeného defektu srdečních chlopní nebo HIV.

„Skupina Cord Blood Center uchovává pupečníkovou krev tisíců dětí. Chceme také napomáhat tomu, aby se kmenové buňky staly standardní léčbou,“

dodal při příležitosti výročí Peter Milan, ředitel Cord Blood Center CZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *