Address: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Nejnovější informace

Budoucnost regenerativní medicíny

V Bratislavě v květnu 2012 proběhla konference na téma Budoucnost regenerativní medicíny. Vystoupili na ní přední světoví odborníci, jejichž vystoupení vám přinášíme v tomto dokumentu.

Čtěte víc

Mimčo na cestě 1/12

sdfdsfsdf

Přečtěte si první číslo našeho časopisu Mimčo na cestě, najdete v něm nejen spoustu zajímavostí o kmenových buňkách z pupečníkové krve, ale také řadu praktických informací na léto s dětmi, můžete si s námi připravit lákavé pochoutky nebo třeba inspirovat partnera, jak může vybavit domácnost bezpečnostními prvky k ochraně vašeho malého neposedy.

Čtěte víc

Souhlas – dotazy

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen Zákon) dobrovolně uděluji obchodní společnosti CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o., se sídlem Brno, Veveří, Cihlářská 643/19, PSČ 602 00 IČ: 26908697 oprávnění zpracovávat mé osobní údaje, a to v rozsahu a k účelu níže uvedenému.

Správce údajů: Společnost CORD BLOOD CENTER, s.r.o. se sídlem Brno, Veveří, Cihlářská 643/19, PSČ 602 00 IČ: 26908697 (Správce).

Rozsah zpracovávaných údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, informace o datu porodu.

Účel zpracování údajů: V souladu s ustanoveními Zákona jsou všechny poskytnuté údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely:

(i) kontaktování subjektu Správcem za účelem zodpovězení dotazu subjektu společností CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o., tj. dotazu podaného (zaslaného) subjektem v elektronické podobě prostřednictvím webových stránek společnosti CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o. a (ii) nabízení služeb a zasílání informací o marketingových akcích zahrnujících i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení subjektu údajů, prostřednictvím elektronických prostředků, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si již nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále Správcem zasílány. Všechny poskytnuté údaje budou správcem zpracovány automatizovaně v elektronické podobě.

Dobrovolnost a možnost odvolání souhlasu se zpracováním: Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně. Souhlas, který tímto subjekt uděluje, může na vlastní žádost kdykoli také odvolat písemnou formou na adrese Správce. V případě odvolání souhlasu budou veškeré osobní údaje nevratně bezpečným způsobem zlikvidovány.

Další údaje ve smyslu informační povinnosti podle § 11 Zákona:

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány Správcem a dále subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů podle § 6 Zákona. Veškeré závazky týkající se ochrany osobních údajů se vždy vztahují i na zpracovatele. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů a v souladu se Zákonem.

Poučení subjektu podle § 12 a 21 Zákona: Požádá-li subjekt o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údaje nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, muže požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Subjekt má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na Správce, a pokud jim Správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může subjekt obrátit i přímo.

Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci.

 

Čtěte víc

Souhlas – spolupráce

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen Zákon) dobrovolně uděluji obchodní společnosti CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o., se sídlem Brno, Veveří, Cihlářská 643/19, PSČ 602 00 IČ: 26908697 oprávnění zpracovávat mé osobní údaje, a to v rozsahu a k účelu níže uvedenému.

Správce osobních údajů: Společnost CORD BLOOD CENTER, s.r.o. se sídlem Brno, Veveří, Cihlářská 643/19, PSČ 602 00 IČ: 26908697 (Správce).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Jméno, příjmení, akademický titul, e-mailová adresa, telefonický kontakt, informace o pracovním zařazení a sdělení názvu zdravotnického zařízení, se kterým subjekt spolupracuje či u kterého je v pracovním poměru

Účel zpracování osobních údajů: V souladu s ustanoveními Zákona jsou všechny poskytnuté údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely (i) spolupráce se společností CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o., tj. kontaktování subjektu na základě registrace (vyplnění elektronického dotazníku) umístěným na webových stránkách společnosti CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o., a zpracování osobních údajů subjektu pro personální agendu společnosti CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o. (ii) pro účely nabízení služeb a zasílání informací o marketingových akcích zahrnujících i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení subjektu údajů, prostřednictvím elektronických prostředků,

a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle Správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace Správcem nadále zasílány. Sumarizované údaje mohou být použity Správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Správce. Všechny poskytnuté údaje budou správcem zpracovány automatizovaně v elektronické podobě.

Dobrovolnost a možnost odvolání souhlasu se zpracováním: Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně. Souhlas, který tímto subjekt uděluje, může na vlastní žádost kdykoli také odvolat písemnou formou na adrese Správce. V případě odvolání souhlasu budou veškeré osobní údaje nevratně bezpečným způsobem zlikvidovány.

Další údaje ve smyslu informační povinnosti podle § 11 Zákona:

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány Správcem a dále subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů podle § 6 Zákona. Veškeré závazky týkající se ochrany osobních údajů se vždy vztahují i na zpracovatele. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů a v souladu se Zákonem.

Poučení subjektu podle § 12 a 21 Zákona: Požádá-li subjekt o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údaje nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, muže požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Subjekt má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na Správce, a pokud jim Správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může subjekt obrátit i přímo.

Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci

 

Čtěte víc

Souhlas – registrační formulář

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen Zákon) dobrovolně a výslovně uděluji obchodní společnosti CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o., se sídlem Brno, Veveří, Cihlářská 643/19, PSČ 602 00 IČ: 26908697 oprávnění zpracovávat mé osobní a citlivé údaje, a to v rozsahu a k účelu níže uvedenému.

Správce údajů: Společnost CORD BLOOD CENTER, s.r.o. se sídlem Brno, Veveří, Cihlářská 643/19, PSČ 602 00 IČ: 26908697 (Správce).

Rozsah zpracovávaných údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, informace o datu porodu, informace o počtu dětí, které se subjektu narodili, informace o těhotenství (tj. zda se jedná o vícečetné těhotenství či nikoli).

Účel zpracování údajů: V souladu s ustanoveními Zákona jsou všechny poskytnuté údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely:

  1. kontaktování subjektu Správcem za účelem poskytnutí nabídky služeb, které společnost CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o., provozuje, tj. za účelem zaslání potřebné dokumentace k provedení odběru, zpracování, skladování a distribuce pupečníkové krve a komunikace Správce se subjektem o službách, a to v elektronické podobě v podobě listinné a telefonickým kontaktováním;
  2. nabízení služeb, obchodních sdělení a zasílání informací o marketingových akcích subjektu údajů, prostřednictvím elektronických prostředků, v listinné podobě a telefonickým kontaktováním.

Doba a způsob zpracování údajů:

Osobní a citlivé údaje budou zpracovávány po dobu 25 let, případně do doby, kdy bude odebraná pupečníková krev uskladněna. Sumarizované údaje mohou být použity Správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Správce. Všechny poskytnuté údaje budou správcem zpracovány automatizovaně v elektronické podobě.

Dobrovolnost a možnost odvolání souhlasu se zpracováním: Osobní a citlivé údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně. Souhlas, který tímto subjekt uděluje, může na vlastní žádost kdykoli také odvolat písemnou formou na adrese Správce. V případě odvolání souhlasu budou veškeré osobní a citlivé údaje nevratně bezpečným způsobem zlikvidovány.

Další údaje ve smyslu informační povinnosti podle § 11 Zákona:

Poskytnuté osobní a citlivé údaje budou zpracovány Správcem a dále subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů podle § 6 Zákona. Veškeré závazky týkající se ochrany osobních údajů se vždy vztahují i na zpracovatele. Osobní a citlivé údaje mohou být zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů a v souladu se Zákonem.

Poučení subjektu podle § 12 a 21 Zákona: Požádá-li subjekt o informaci o zpracování svých údajů, je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údaje nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, muže požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Subjekt má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na Správce, a pokud jim Správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může subjekt obrátit i přímo.

 

Prohlašuji, že poskytnuté osobní a citlivé údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci.

 

 

Čtěte víc

Akreditace CBC CZ

Akreditace tkáňového zařízení CORD BLOOD CENTER CZ

CORD BLOOD CENTER CZ je tkáňovým zařízením, které podléhá přísným legislativním podmínkám pro předmět své činnosti. Níže naleznete podrobné informace o povoleních, kterými naše rodinná banka pupečníkové krve disponuje.

Rodinná banka CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o. (dále jen CBC CZ), se sídlem v Praze, ulice Konviktská 291/24, byla založena v roce 2003 za účelem zajišťovat opatřování, zpracování, vyšetření, zamrazení, uskladnění a distribuci pupečníkové krve. Do roku 2009 tak činila ve spolupráci s veřejnou bankou pupečníkové krve Eurocord-Slovakia.

V souvislosti s legislativními změnami v roce 2008 (zákon č. 296/2008 Sb. O zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka) změnil CBC CZ nejprve svůj statut z obchodní společnosti na nestátní zdravotnické zařízení v oblasti hematologie a krevní transfuze a poté požádal Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) o povolení činnosti jako specializovaná tkáňová banka. Tuto činnost CBC CZ realizuje ve své nové provozovně na území Středočeského kraje, Modletice 98, Říčany u Prahy (okres Praha-Východ).

CBC CZ je prvním nestátním zdravotnickým zařízením v ČR, které obdrželo povolení na činnosti týkající se odběru, zpracování, vyšetření, uskladnění a distribuci krvetvorných kmenových buněk z pupečníkové krve.

Nestátní zdravotnické zařízení CBC CZ

Krajský úřad pro Středočeský kraj, zdravotnický odbor, rozhodl dne 14. 8. 2009 o registraci nestátního zdravotnického zařízení CBC CZ, v oblasti hematologie a krevní transfuze, registrovaného pod značkou: 129424/2009/KUSK. Poslední aktualizace proběhla dne 2. 2. 2016 pod spisovou značkou: 009825/2017/KUSK.

Tkáňové zařízení CBC CZ – garance kvality pro české klienty!

Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR povolil ke dni 30. 3. 2010 činnost tkáňovému zařízení společnosti CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o. pod registrační značkou: sukls151283/2009. Toto povolení bylo z důvodu rozšiřování odběrových pracovišť a činností časem měněno. Aktuální povolení je ze dne 16.8.2018, vydané pod sp. zn. sukls301978/2018.

Toto povolení se vztahuje na následující činnosti týkající se krvetvorných buněk z pupečníkové a placentární krve pro autologní, příbuzenské a indikované příbuzenské použití a dále mezenchymálních kmenových buněk z tkáně pupečníku pro výrobu léčivého přípravku moderní terapie pro autologní použití v rozsahu:

  • opatřování
  • vyšetřování
  • zpracování
  • propouštění
  • skladování
  • distribuce

Podrobné informace o povoleních tkáňového zařízení Cord Blood Center CZ, s.r.o. naleznete na http://www.sukl.cz/zdravotnicka-zarizeni/lidske-tkane-a-bunky

 

 

Čtěte víc

Odběr

Pupečníková krev se odebírá ihned po narození miminka, a to po podvázání a přestřižení pupeční šňůry, ale ještě před porozením placenty. Odběr maminku ani dítě nebolí a nijak neohrožuje! Po porodu placenty lze odebrat pupečníkovou krev i z ní.

Čtěte víc

Souhlas se zpracováním právních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen Zákon) dobrovolně uděluji obchodní společnosti CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o., se sídlem Brno, Veveří, Cihlářská 643/19, PSČ 602 00 IČ: 26908697 oprávnění zpracovávat mé osobní údaje, a to v rozsahu a k účelu níže uvedenému.

 

Správce osobních údajů: Společnost CORD BLOOD CENTER, s.r.o. se sídlem Brno, Veveří, Cihlářská 643/19, PSČ 602 00 IČ: 26908697 (Správce).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Jméno, příjmení, akademický titul, e-mailová adresa, telefonický kontakt, informace o pracovním zařazení a sdělení názvu zdravotnického zařízení, se kterým subjekt spolupracuje či u kterého je v pracovním poměru

Účel zpracování osobních údajů: V souladu s ustanoveními Zákona jsou všechny poskytnuté údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely(i)spolupráce se společností CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o., tj. kontaktování subjektu na základě registrace (vyplnění elektronického dotazníku) umístěným na webových stránkách společnosti CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o., a zpracování osobních údajů subjektu pro personální agendu společnosti CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o. (ii) pro účely nabízení služeb a zasílání informací o marketingových akcích zahrnujících i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení subjektu údajů, prostřednictvím elektronických prostředků a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle Správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace Správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 10 let.Sumarizované údaje mohou být použity Správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Správce.

Dobrovolnost a možnost odvolání souhlasu se zpracováním: Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně. Souhlas, který tímto subjekt uděluje, může na vlastní žádost kdykoli také odvolat písemnou formou na adrese Správce. V případě odvolání souhlasu budou veškeré osobní údaje nevratně bezpečným způsobem zlikvidovány.

Další údaje ve smyslu informační povinnosti podle § 11 Zákona:

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány Správcem a dále subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů podle § 6 Zákona. Veškeré závazky týkající se ochrany osobních údajů se vždy vztahují i na zpracovatele. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů a v souladu se Zákonem.

Poučení subjektu podle § 12 a 21 Zákona: Požádá-li subjekt o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údaje nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, muže požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Subjekt má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na Správce, a pokud jim Správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může subjekt obrátit i přímo.

 

Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci.

 

Čtěte víc

Více než 70% porodnic v ČR nabízí odběr pupečníkové krve

Dalších třicet dva porodnic v České republice nadělilo budoucím rodičům vánoční dárek ve formě nové služby – odběru pupečníkové krve pro jejich dítě. Službu tak nabízí již vice než 70 % porodnic v ČR.

Tyto porodnice musely splnit velmi přísná legislativní kritéria a získat povolení k odběrům pupečníkové krve od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Velká většina z nich tato povolení získala prostřednictvím rodinné banky pupečníkové krve, Cord Blood Center CZ, s.r.o.

Čtěte víc