Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Akreditace tkáňového zařízení Cord Blood Center CZ

Cord Blood Center CZ je tkáňovým zařízením, které podléhá přísným legislativním podmínkám pro předmět své činnosti. Níže naleznete podrobné informace o povoleních, kterými naše rodinná banka pupečníkové krve disponuje.

Rodinná banka CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o. (dále jen CBC CZ), se sídlem v Praze, ulice Konviktská 291/24, byla založena v roce 2003 za účelem zajišťovat opatřování, zpracování, vyšetření, zamrazení, uskladnění a distribuci pupečníkové krve. Do roku 2009 tak činila ve spolupráci s veřejnou bankou pupečníkové krve Eurocord-Slovakia.

V souvislosti s legislativními změnami v roce 2008 (zákon č. 296/2008 Sb. O zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka) změnil CBC CZ nejprve svůj statut z obchodní společnosti na nestátní zdravotnické zařízení v oblasti hematologie a krevní transfuze a poté požádal Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) o povolení činnosti jako specializovaná tkáňová banka. Tuto činnost CBC CZ realizuje ve své nové provozovně na území Středočeského kraje, Modletice 98, Říčany u Prahy (okres Praha-Východ).

CBC CZ je prvním nestátním zdravotnickým zařízením v ČR, které obdrželo povolení na činnosti týkající se odběru, zpracování, vyšetření, uskladnění a distribuci krvetvorných kmenových buněk z pupečníkové krve.

Nestátní zdravotnické zařízení CBC CZ

Krajský úřad pro Středočeský kraj, zdravotnický odbor, rozhodl dne 14. 8. 2009 o registraci nestátního zdravotnického zařízení CBC CZ, v oblasti hematologie a krevní transfuze, registrovaného pod značkou: 129424/2009/KUSK. Poslední aktualizace proběhla dne 2. 2. 2016 pod spisovou značkou: 009825/2017/KUSK.

Tkáňové zařízení CBC CZ – garance kvality pro české klienty!

Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR povolil ke dni 30. 3. 2010 činnost tkáňovému zařízení společnosti CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o. pod registrační značkou: sukls151283/2009. Toto povolení bylo z důvodu rozšiřování odběrových pracovišť a činností časem měněno. Aktuální povolení je ze dne 16.8.2018, vydané pod sp. zn. sukls301978/2018.

Toto povolení se vztahuje na následující činnosti týkající se krvetvorných buněk z pupečníkové a placentární krve pro autologní, příbuzenské a indikované příbuzenské použití a dále mezenchymálních kmenových buněk z tkáně pupečníku pro výrobu léčivého přípravku moderní terapie pro autologní použití v rozsahu:

  • opatřování
  • vyšetřování
  • zpracování
  • propouštění
  • skladování
  • distribuce

Podrobné informace o povoleních tkáňového zařízení Cord Blood Center CZ, s.r.o. naleznete na http://www.sukl.cz/zdravotnicka-zarizeni/lidske-tkane-a-bunky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.