Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť (SGPS)