Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Kmenové buňky z pupečníkové krve zpracované v Cord Blood Center Group byly podány již 61 pacientům

Česká banka pupečníkové krve Cord Blood Center je součástí skupiny Cord Blood Center Group (CBC Group), která je druhou největší v Evropě. Kmenové buňky v ní má uloženo více než 147 000 dětí. Rodičům umožňuje uchování kmenových buněk nejen z pupečníkové krve, ale také z tkáně pupečníku a placenty. Součástí CBC Group je i registr dárců pupečníkové krve Eurocord-Slovakia.

„Naším posláním je umožnit co nejširší využití kmenových buněk z pupečníkové krve k léčbě pacientů v souladu s celosvětovými trendy medicínské praxe, čehož důkazem je již 61 transplantátů pupečníkové krve z naší rodinné banky a z registru dárců vydaných na léčbu. To nás řadí mezi evropskou špičku v počtu vydaných transplantátů pupečníkové krve k použití. Nejdůležitějším kritériem kvality pupečníkové krve je právě průměrný počet buněk v odebrané krvi, protože více buněk v transplantátu zvyšuje šance pacienta v boji s onemocněním. V této kvalitě dosahuje slovenský registr dárců Eurocord-Slovakia světové prvenství, které podle pravidelného hodnocení BMDW obhájil již 7krát po sobě,“

konstatuje MUDr. Zohdy Hamid, CEO Cord Blood Center Group.

Pupečníková krev z Cord Blood Center byla použita k léčbě pro všechny skupiny pacientů:

  • k léčbě dětí vlastní pupečníkovou krví – 19 krát
  • na sourozeneckou léčbu – 7 krát
  • na léčbu nepříbuzných pacientů – 35 krát

Už 12 pacientů podstoupilo léčbu kmenovými buňkami z pupečníkové krve na Slovensku. V roce 2015 CBC Group vydalo 6 transplantátů pupečníkové krve, z toho 4 na Slovensku.

„V březnu 2015 jsme vydali sourozeneckou pupečníkovou krev na léčbu 9 měsíčního děvčátka trpícího chronickou juvenilní myelomonocytickou leukémií. Je to ojedinělé, ale velmi závažné onemocnění. Malá pacientka okamžitě podstoupila chemoterapii. Starší bratr pacientky měl uloženou pupečníkovou krev a testy prokázaly shodu transplantačních znaků mezi sourozenci. To umožnilo lékařům použít pupečníkovou krev při léčbě jeho malé sestřičky. Je to poprvé, kdy se v rámci naší skupiny použila pupečníková krev, kterou rodiče původně nechali uložit pro vlastní potřebu dítěte, ale později nastala situace, kdy ji bylo nutné použít k léčbě sourozence. Kmenové buňky z pupečníkové krve je možné použít k léčbě sourozence, když mají shodné transplantační znaky. U biologických sourozenců je pravděpodobnost takové shody 25%,“

uvádí MUDr. Hamid.

Od roku 2014 spolupracuje CBC Group na klinických studiích (klinické studie se provádějí s cílem ověřit bezpečnost a účinnost nové léčby) na Slovensku a v Rumunsku zaměřených na léčbu dětské mozkové obrny s využitím kmenových buněk z vlastní pupečníkové krve. Zúčastnit se mohou děti trpící dětskou mozkovou obrnou, které mají uloženou vlastní pupečníkovou krev. Do dnešního dne pupečníkovou krev využilo k léčbě 12 dětí a v průběhu 5 let, během kterých budou studie probíhat, ji využije dalších 70 dětí. Před spuštěním těchto klinických studií zprostředkovala CBC Group také léčbu vlastní pupečníkovou krví 4 dětem s dětskou mozkovou obrnou na prestižním pracovišti v USA. Na Slovensku léčba probíhá v Dětské fakultní nemocnici s poliklinikou v Bratislavě.

„Od roku 2001 realizujeme Program indikovaných odběrů pupečníkové krve, který byl donedávna zaměřen na bezplatný odběr pupečníkové krve dětem, jejichž starší sourozenec trpí onemocněním léčitelným transplantací krvetvorných kmenových buněk. Rádi bychom do tohoto programu zařadili i děti předčasně narozené a děti, které mají po narození nízké Apgar skóre. Jako první v Evropě jsme z naší rodinné banky v roce 2004 vydali na léčbu dítěte jeho vlastní pupečníkovou krev. Léčba proběhla úspěšně,“

dodává Dr. Hamid.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.