Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Co všechno je třeba vědět před odběrem pupečníkové krve

Máma a já

Pupečníková krev je cenným zdrojem kmenových buněk, a pokud je to možné, měla by být odebrána. Záleží na uvážení rodičů, jak se dále rozhodnou s pupečníkovou krví svého dítěte dale naložit.

Pupečníková krev je použitelná nejen pro dítě, kterému byla odebrána, ale i pro jeho sourozence, nebo ji lze darovat pro kohokoliv ve světě.

Než uděláte vlastní rozhodnutí

Protože pupečníková krev se odebírá za účelem transplantace, je třeba, aby s ní bylo od počátku nakládáno podle legislativy a velmi přísných pravidel Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Jen tak mohou mít rodiče zaručeno, že odebraná pupečníková krev bude použitelná k případné transplantaci. Proto take nemůže odběry provádět každá porodnice, ale jenom ta, která získala potřebná povolení. Při volbě porodnice je tedy třeba zjistit, zda má tato potřebná povolení.

Informovaný souhlas – nejdůležitější dokument

V rozhodování o tom, jak naložit s pupečníkovou krví děťátka, by Vám měl pomoci především Informovaný souhlas. To je dokument, který by měl velmi pečlivě shrnout informace o pupečníkové krvi, průběhu vlastního odběru, pravděpodobnosti využití nebo například způsobu skladování. Tento materiál by měli rodiče obdržet v dostatečném časovém předstihu před porodem a jeho podpisu by mělo předcházet poučení pracovníkem zdravotnického zařízení.

Bez podepsaného Informovaného souhlasu není možné při porodu odběr pupečníkové krve provést.

Uložit nebo darovat?

V rámci rozhodování je třeba si ujasnit, jestli necháte odebrat a uskladnit pupečníkovou krev pro vlastní potřebu dítěte, nebo ji darujete do dárcovské banky.

Pokud se rozhodnete pro uchování pupečníkové krve pro vlastní potřebu, zajistíte tak svému dítěti rychlý a výhradní přístup ke krvetvorným buňkám. Jste vlastníky uskladněné pupečníkové krve a rozhodujete o jejím použití. V tomto případě platíte za odběr a zpracování jednorázový poplatek, dale potom hradíte roční skladné.

Darováním pupečníkové krve můžete pomoci pacientům, kteří potřebují krvetvorné buňky od dárců. Jedná se o hluboce lidský krok solidarity. Pravděpodobnost, že bude darovaná pupečníková krev využita, je z hlediska statistiky, tedy počtu nemocných ve světě a potřeby transplantace, vyšší než při skladování pro vlastní potřebu. Nicméně je třeba si uvědomit, že darováním ztrácíte nárok na pupečníkovou krev svého dítěte, protože vlastníkem se stává dárcovská banka. Pokud tedy dojde k onemocnění v rodině, nemusí být pupečníková krev vašeho dítěte již k dispozici. Pokud však ještě nebyla z dárcovské banky vydána k léčbě anonymního příjemce, bude vám k dispozici. Pokud darujete pupečníkovou krev do dárcovské banky, neplatíte žádný poplatek.

Jak si správně vybrat společnost pro uložení pupečníkové krve?

  • Ověřte si, zda má společnost veškeré akreditace Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Bez těchto akreditací NESMÍ společnost odběry provádět.
  • Zjistěte si, jak dlouho je společnost na trhu, jaké má zázemí a kolik uchovává transplantátů.
  • Dříve, než se smluvně zavážete k odběru pupečníkové krve, pečlivě si prostudujte INFORMOVANÝ SOUHLAS. Jde o nejdůležitější dokument mezi vámi a společností, která bude pupečníkovou krev uchovávat.
  • Nikdy se nenechte manipulovat pracovníky dané společnosti k zakoupení služby, vždy si nechte čas a klid na rozmyšlenou. Seriózní společnost bude vždy vaše rozhodnutí akceptovat.

Nejpřesnější informace o pupečníkové krvi vám v současné době poskytne nový informační portál Pupečníková krev.cz. Informační portál www.pupecnikova-krev.cz je nezávislou platformou skupiny odborníků, která se zabývá osvětovou činností týkající se pupečníkové krve. Cílem pracovní skupiny je řešit medicínské, právní a etické otázky související s pupečníkovou krví.  A současně aktivně chránit  veřejnost před klamavými informacemi, které některé společnosti v této souvislosti poskytují.

Odběr pupečníkové krve je bezbolestný pro dítě i matku, je zcela bezpečný a nezatěžující. V současné medicíně  neexistuje jiná takto bezpečná a bezbolestná forma získání kmenových buněk. I proto je třeba odběr pečlivě zvážit. Odběrem pupečníkové krve neztrácíte, můžete jenom získat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *