Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Akreditace CBC CZ

Akreditace tkáňového zařízení CORD BLOOD CENTER CZ

CORD BLOOD CENTER CZ je tkáňovým zařízením, které podléhá přísným legislativním podmínkám pro předmět své činnosti. Níže naleznete podrobné informace o povoleních, kterými naše rodinná banka pupečníkové krve disponuje.

Rodinná banka CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o. (dále jen CBC CZ), se sídlem v Praze, ulice Konviktská 291/24, byla založena v roce 2003 za účelem zajišťovat opatřování, zpracování, vyšetření, zamrazení, uskladnění a distribuci pupečníkové krve. Do roku 2009 tak činila ve spolupráci s veřejnou bankou pupečníkové krve Eurocord-Slovakia.

V souvislosti s legislativními změnami v roce 2008 (zákon č. 296/2008 Sb. O zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka) změnil CBC CZ nejprve svůj statut z obchodní společnosti na nestátní zdravotnické zařízení v oblasti hematologie a krevní transfuze a poté požádal Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) o povolení činnosti jako specializovaná tkáňová banka. Tuto činnost CBC CZ realizuje ve své nové provozovně na území Středočeského kraje, Modletice 98, Říčany u Prahy (okres Praha-Východ).

CBC CZ je prvním nestátním zdravotnickým zařízením v ČR, které obdrželo povolení na činnosti týkající se odběru, zpracování, vyšetření, uskladnění a distribuci krvetvorných kmenových buněk z pupečníkové krve.

Nestátní zdravotnické zařízení CBC CZ

Krajský úřad pro Středočeský kraj, zdravotnický odbor, rozhodl dne 14. 8. 2009 o registraci nestátního zdravotnického zařízení CBC CZ, v oblasti hematologie a krevní transfuze, registrovaného pod značkou: 129424/2009/KUSK. Poslední aktualizace proběhla dne 2. 2. 2016 pod spisovou značkou: 009825/2017/KUSK.

Tkáňové zařízení CBC CZ – garance kvality pro české klienty!

Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR povolil ke dni 30. 3. 2010 činnost tkáňovému zařízení společnosti CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o. pod registrační značkou: sukls151283/2009. Toto povolení bylo z důvodu rozšiřování odběrových pracovišť a činností časem měněno. Aktuální povolení je ze dne 16.8.2018, vydané pod sp. zn. sukls301978/2018.

Toto povolení se vztahuje na následující činnosti týkající se krvetvorných buněk z pupečníkové a placentární krve pro autologní, příbuzenské a indikované příbuzenské použití a dále mezenchymálních kmenových buněk z tkáně pupečníku pro výrobu léčivého přípravku moderní terapie pro autologní použití v rozsahu:

  • opatřování
  • vyšetřování
  • zpracování
  • propouštění
  • skladování
  • distribuce

Podrobné informace o povoleních tkáňového zařízení Cord Blood Center CZ, s.r.o. naleznete na http://www.sukl.cz/zdravotnicka-zarizeni/lidske-tkane-a-bunky

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.