Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

25 let pupečníkové krve

Říjen   1988
Matthew Farrow in July 2013
Matthew Farrow, pětiletý chlapec, který trpěl Fanconiho anémií, jako první na světě podstoupil transplantaci pupečníkové krve. Tato přelomová událost v medicíně byla výsledkem mezinárodního úsilí:  Matthew je ze Severní Karoliny v USA, jeho dárcem byla jeho právě narozená sestra,  Dr. Hal Broxmeyer byl americký vědec, který uskladnil pupečníkovou krev, a samotná transplantace byla vykonaná v Nemocnici Saint-Louis v Paríži francouzskou lékařkou Dr. Eliane Gluckmanovou. Matt má dnes 30 let, je ženatý a šťastným otcem rodiny.
Květen 1989
Dr. Edward A. Boyse
Tým, kdo vedl Dr. Edward A. Boyse a jehož součástí byl i Dr. Hal Broxmeyer, uveřejnil v odborném časopise  Proceedings of the National Academy of Sciences , že by bylo možné odebírat pupečníkovou krev při porodu, odeslat ji do laboratoře a uskladnit ji kryometodou pro pozdější použití. Jejich studie doporučovala uskladnění celé krve, protože při pokusu oddělit její jednotlivé složky ztratili část kmenových buněk.
Leden 1992
Dr. Pablo Rubinstein stál v čele světově první a největší veřejné banky pupečníkové krve New York Blood Center, která v současnosti disponuje více než 60 000 uskladněnými jednotkami pupečníkové krve.
1993
Mitchovi Santovi jako prvnímu transplantovali  pupečníkovou krev od nepříbuzného dárce, když měl méně než dva roky. Jeho akutní leukémie byla vyléčená díky anonymnímu dárci, jehož pupečníková krev byla uskladněná ve veřejné bance New York Blood Center během prvního roku jejího působení. Dr. Kurtzbergová vykonala transplantaci v Duke Medical Center v USA.
Únor    1995
Dr. Mary Laughlinová z Duke Univerzity v USA, vykonala světově první transplantaci pupečníkové krve dospělému pacientovi trpícímu leukémií.
Srpen  1996
Dr. Mitchell Cairo a Dr. John Wagner poprvé demonstrovali, že dlouhodobé přežití pacienta je při transplantaci pupečníkové krve porovnatelné jako při transplantaci kostní dřeně.  Roky dalších výzkumů tento závěr potvrdily. Platí to pro dětské i dospělé pacienty.
Duben 1997
Na Slovensku byl založený veřejný registr pupečníkové krve Eurocord-Slovakia jako pátý na světě. Eurocord-Slovakia skončil v každoročním hodnocení organizace BMDW na prvním místě, šestkrát po sobě (2007-2012) díky tomu, že v ní uskladněné jednotky pupečníkové krve měly nejvyšší průměrný počet buněk.
Listopad 1997
Stephen Sprague
Stephen Sprague boyl první dospělý pacient, který dostal  „expandovaný transplantát pupečníkové krve“ – počet buněk v infúzi byl poprvé laboratorně zvýšený. Stephena léčili na leukémii v Hackensack Medical Center v USA.
Červen 1998
Frances and Shai Verter, Sept. 1994
Dr. Frances Verterová  vytvořila informační portál o pupečníkové krve pro rodiče Parent's Guide to Cord Blood na památku své dcery Shai.  Internetová stránka založená v roku 2007 jako nezisková nadace je v současné době nejuznávanější v oblasti pupečníkové krve.
Prosinec 1998
Keone Penn (in memoriam 6/20/2013)
Keona Penna jako prvého vyléčili ze srpkovité anémie pomocí transplantace pupečníkové krve. Jako dítě překonal mozkovou mrtvici a před transplantací v Egleston Children's Hospital v Atlantě v USA, trpěl častými bolestmi.
1999
První úspěšná sourozenecká transplantace pupečníkové krve, na které spolupracovali odborníci z Eurocord-Slovakia, člena Cord Blood Center Group. Lucia ze Slovenska byla léčená na chronickou myeloidní leukémii v Dětské fakultní nemocnici v Bratislavě na Slovensku.
Duben 2001
Krátce potom, co se Jesse narodil, mu byla diagnostikována rakovina oka, která napadla obě jeho oči a míšní tekutinu. Jesseho léčba v Dětské nemocnici v kanadském Torontu vyvrcholila podáním infúze s jeho vlastní pupečníkovou krví. Jesse byl jedním z prvních dětí, jehož život byl zachráněný díky tomu, že jeho rodiče mu nechali uskladnit jeho vlastní pupečníkovou krev v rodinné bance.
Březen 2002
První úspěšná transplantace pupečníkové krve, kterou darovala dcera Victoria Angel své nemocné matce Patrizii Durante s akutní myeloidní leukémií.
Duben 2004
Andrej měl 6 měsíců, když se stal prvním dítětem v Evropě, které bylo léčené vlastní pupečníkovou krví. Transplantátem z vlastní pupečníkové krve mu léčili zhoubný nádor mozku nazývaný neuroblastom.  Jeho pupečníková krev byla uskladněná společností Eurocord-Slovakia, člena Cord Blood Center Group. Léčba proběhla v Dětské fakultní nemocnici v Bratislavě na Slovensku.
Červenec 2004
Dr. Gesine Köglerová z Düsseldorfské univerzity v Německu zveřejnila v časopise Journal of Experimental Medicine, že objevila malé množství pluripotentních kmenových buněk (buňky, které umějí vytvořit jakoukoliv část těla) v pupečníkové krvi. Její výzkum byl považovaný za přelomový. Otevřel pupečníkové krvi dveře pro její používání v regenerativní medicíně.
Únor   2005
První publikace o transplantaci dvou jednotek pupečníkové krve současně pro léčbu dospělých pacientů vyšla v časopise Blood. Její autorkou bola Dr. Juliet Barkerová z Minesotské univerzity v USA.
Únor   2005
Abby Pell byla prvním dítětem, které dostalo kmenové buňky z vlastní pupečníkové krve v rámci experimentální léčby poškození mozku, které vzniklo z nedostatku kyslíku při porodu. Abbyina maminka se neúspěšně obrátila na několik lékařů, až dokud Dr. Kurtzbergová nesouhlasila s vyzkoušením této metody v Duke Medical Center v USA.
Říjen   2005
Mary and Ryan Schneider Dec. 2007
Ryan Schneider byl prvním dítětem s dětskou mozkovou obrnou, který byl léčený vlastní pupečníkovou krví, kterou měl uskladněnou v rodinné bance. Léčila ho Dr. Joanne Kurtzbergová v  Duke Medical Center v USA.
Prosinec 2008
Duke University Medical Center v USA se roku 2008 stalo dominantním pracovištěm v oblasti praktické terapie, při které děti dostávají svou vlastní pupečníkovou krev. V roce 2008 léčili autologní terapií více dětí než kdekoliv jinde na světě dohromady. I dnes jsou v této oblasti dominantní institucí.
Říjen   2009
Dr. Vanderson Rocha and Dr. Eliane Gluckmanová jménem Evropské skupiny pro transplantace krve a kostní dřeně zveřejnili v časopise British Journal of Haematology, že do roku 2009 bylo na světě vykonáno 20 000 transplantací pupečníkové krve.
Leden 2010
Dr. Hal Broxmeyer, vědec, který vytvořil standardní protokoly pro kryouskladnění pupečníkové krve, uvedl v časopise Cell Stem Cell, že v jeho laboratoři rozmrazili pupečníkovou krev, která byla uskladněná více než 23 roků, a zjistili, že schopnost regenerace životaschopných buněk nebyla časem oslabená.
Leden 2010
Dr. Colleen Delaneyová a její kolegové z Fred Hutchinson Cancer Research Center objevili nový způsob, jak rozmnožovat  kmenové buňky pupečníkové krve v laboratoři a tím rozšířit množství jejích buněk před samotnou transplantací. Jejich první klinická studie, publikovaná v časopise Nature Medicine, popisovala desetiletí laboratorní práce. Dosáhli 164násobného  rozmnožení kmenových buněk a za dva týdny byli schopní obnovit imunitní systém pacienta.
Září     2010
Dr. Joanne Kurtzbergová a její kolegové zveřejnili odborný článek v časopise Transfusion, který popisuje léčbu prvních 184 dětí, které léčili získané neurologické poruchy pomocí vlastní pupečníkové krve v Duke Medical Center. Mezi léčené diagnózy patřily dětská mozková obrna, hydrocefalus, hypoxicko-ischemická encefalopatie, mrtvice a mnohé další.
Březen 2011
Dr. Charles S. Cox Jr. a jeho kolegové zveřejnili v časopise Neurosurgery, že podání vlastních kmenových buněk dětem se ukazuje jako slibná léčba pro traumatické poškození mozku, které jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí. Dr. Cox v současnosti vede na University of Texas Medical School v Houstonu v USA klinickou studii, ve které dětem s traumatickým poškozením mozku podávají jejich vlastní pupečníkovou krev.
Listopad 2011
Od doby, kdy provedla první transplantaci pupečníkové krve v roku 1988, Dr. Eliane Gluckmanová vedla studie, které porovnávaly výsledky transplantací pupečníkové krve od příbuzného dárce a transplantací od nepříbuzného dárce, vždy se stejným závěrem – transplantace od příbuzného dárce jsou úspěšnější. První publikace v New England Journal of Medicine v roku 1997 odhalila, že šance na přežití byla při příbuzných transplantacích dvojnásobně vyšší. Nepříbuzné transplantace se časem zlepšily, ale publikace v časopise  Haematologica v roku 2011 stále uvádí, že transplantace od sourozenců jsou 1,5 krát úspěšnější.
Prosinec 2011
Společnost Cord Blood Center Group jako jedna z prvních rodinných bank začala poskytovat uskladnění tkáně pupečníku jako zdroje mezenchymálních kmenových buněk.
Srpen 2012
Dr. Chez and a patient
Dr. Michael Chez, ředitel dětské neurologie v Neuroscience Institute v  Sacramentu v USA, začal první klinickou studii, v rámci které léčí děti s autizmem vlastní pupečníkovou krví. V Americe trpí poruchami, které souvisejí s autizmem, jedno z 88 dětí.
Prosinec 2012
Duke University Medical Center uvedlo, že léčí okolo 125 dětí ročně jejich vlastní pupečníkovou krví.
Prosinec 2012
Parent's Guide to Cord Blood uvedla, že do konce roka 2012 rodinné banky po celém světě vydaly na léčbu více než 900 uskladněných jednotek pupečníkové krve. Přibližně polovina z nich byla využitá na sourozenecké transplantace a polovinu tvořila pupečníková krev pro vlastní použití.
Leden 2012
Dr. Maria Craig
Dr. Maria Craig, dětská endokrinologička z Dětské nemocnice v Sydney v Austrálii, začala světovou první studii, která se pokouší použít vlastní pupečníkovou krev jako prevenci proti diabetu typu 1. (dětský diabetes)
Březen 2013
Alex Stan byl jedním z prvních dětí ze střední a východní Evropy, které podstoupili klinickou léčbu dětské mozkové obrny vlastní pupečníkovou krví v Duke Medical Center v USA . Alexovu pupečníkovou krev uskladnila společnost  Cord Blood Center Group, druhá největší rodinná banka v Evropě.
Květen
2013
Parent's Guide to Cord Blood logo
Parent's Guide to Cord Blood uvedla na setkání International Society for Cellular Therapy v roce 2013: Světové zásoby pupečníkové krve jsou v současnosti okolo 600 000 jednotek ve veřejných bankách a 2,5 miliónu v rodinných bankách.
Květen
2013
Nelly, klientka společnosti Cord Blood Center Group, byla první dítě na Slovensku a zároveň jedno z prvních dětí ze střední a východní Evropy, které podstoupilo léčbu kmenovými buňkami ze své vlastní pupečníkové krve v rámci klinické studie v Duke University Medical Center v USA.
 
Červen 2013
Timothy J. Nelson, MD PhD
Dr. Timothy Nelson z Mayo Clinic's Center for Regenerative Medicine v USA  bude vést  klinickou studii, v rámci které dostanou dětští pacienti vlastní pupečníkovou krev a zároveň podstoupí chirurgický zákrok, který má odstranit vážnou srdeční vadu. Každých 15 minut se v USA narodí dítě s vrozenou srdeční vadou –  jde o nejčastější typ vrozeného defektu.
Červenec 2013
Dr. Karen K. Ballen
Dr. Karen Ballen, klinická ředitelka programu leukémie na Massachusetts General Hospital, spolu s Dr. Gluckmanovou a Dr. Broxmeyerem publikovali přehled o prvních 25 letech transplantací pupečníkové krve v časopise Blood. Do dnešního dne bylo na světě celkem vykonaných více než 30 000 transplantací pupečníkové krve.
Srpen 2013
Společnost Cord Blood Center Group je první rodinná banka v Evropě, která poskytuje uskladnění tkáně placenty.
Září  2013
Světová asociace dárců kostní dřeně (WMDA) uvedla, že celosvětově funguje 158 veřejných bank s pupečníkovou krví v 36 zemích. Parent's Guide to Cord Blood uvádí, že existuje 164 laboratoří v 51 zemích, které poskytují služby rodinné banky.
Říjen 2013
Společnost Cord Blood Center Group, druhá největší síť rodinných bank s pupečníkovou krví v Evropě, skladuje pupečníkovou krev více než 125 000 dětí a provozuje čtyři laboratoře.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.