Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

100 000. odběr pupečníkové krve

Mezinárodní společnost Cord Blood Center uskutečnila 100 000. odběr pupečníkové krve, který se realizoval právě na území České republiky. Při této příležitosti Banka pupečníkové krve a Cord Blood Center zahájili činnost celosvětově ojedinělé pracovní skupiny, která řeší problémy související s pupečníkovou krví.

Stotisící odběr pupečníkové krve připadl na rodinu Pojerových z Čechtína u Třebíče, jejichž syn Lukáš se narodil  17.7.2011. Při této příležitosti rodina obdržela dárkový poukaz ve výši 25 000,-Kč.

Provedení 100 000. odběru právě v České republice je pro nás významnou událostí a považujeme ji za zlomový okamžik pro zahájení činnosti pracovní skupiny odborníků, která si klade za cíl řešit problematiku pupečníkové krve současně z medicínského, etického ale i právního hlediska. Pokud máme informace, nikde jinde ve světě obdobná skupina nepracuje, uvádí Mgr. Tomáš Pavlíček, country manager společnosti.

Jedním z členů skupiny je i MUDr. Ivan Fales z dárcovské Banky pupečníkové krve ČR: V této odborné skupině chceme otevírat veškerá kontroverzní a nevyjasněná témata týkající se pupečníkové krve. Jedná se zejména o reálné pravděpodobnosti využití pupečníkové krve, etické otázky související s komerční reklamou na odběry pupečníkové krve, ale i dosud nevyřešené právní problémy na pomezí zdravotnického a rodinného práva.

Počtem uchovávaných štěpů pupečníkové krve je Cord Blood Center druhou největší soukromou banku pupečníkové krve v Evropě a kvalita jejích štěpů splňuje nejpřísnější kritéria světových transplantačních center. V České republice splnila přísné podmínky Státního ústavu pro kontrolu léčiv a získala jeho akreditace k provádění odběrů a uchovávání pupečníkové krve pro vlastní potřebu dítěte. V tomto roce začala dlouhodobě podporovat dárcovskou Banku pupečníkové krve ČR a společně se věnují rozsáhlé osvětové činnosti.

Aktuálně jsme také věnovali Bance pupečníkové krve ČR 100 000,- Kč na její rozvoj a plánujeme pro tento rok další společné aktivity, které povedou k podpoře výzkumu a využití pupečníkové krve v léčbě závažných onemocnění. Chceme směřovat k lepší a přesnější informovanosti jak odborné, tak i laické veřejnosti, dodává Mgr. Tomáš Pavlíček.

Pupečníková krev obsahuje vzácné kmenové buňky, které se užívají k léčbě závažných onemocnění krvetvorby. Lze ji využít k transplantaci mezi sourozenci, pro vlastní potřebu dítěte nebo darovat anonymnímu příjemci. V současné době probíhá velké množství výzkumů a klinických studií zabývajících se dalšími možnostmi využití pupečníkové krve, především v regenerativní medicíně a to mimo jiného u nemocí jako jsou dětské mozková obrna a cukrovka.

Zdroj:
Bc. Petra Dvořáková
PR manager
Tel.: 608 713 552
Email: petra.dvorakova @lekari-online.cz
www.cordcenter.cz
www.bpk.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.