Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Více než 60 tisíc podání pupečníkové krve na světě

Krvetvorné kmenové buňky z pupečníkové krve se v současnosti používají k léčbě více než 80 různých onemocnění, např. leukémie, lymfomů, myelomů, vrozených anémií a mnoha dalších onemocnění, včetně vzácných. Buňky z perinatálních tkání se rovněž ukazují jako vhodné pro regenerativní medicínu, například při léčbě poranění míchy, při cévní mozkové příhodě, dětské mozkové obrně a mnoha dalších onemocněních. Dodnes bylo celosvětově realizováno více než 60 000 podání pupečníkové krve.

 

Rozdělení onemocnění podle jednotlivých zdrojů buněk standardní léčba a klinické studie.