Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Pupečníková krev – máme správné informace?

Glanc

Také jste se zeptali lékařů na názory k uchování vlastní pupečníkové krve dítěte a jejich postoje se zcela různily? Potom jste nenarazili na nic neobvyklého. Proč se názory tak liší a podle čeho se tedy rozhodovat?

Doktor mi řekl „NE“!

Mezi lékaři nejen v České republice se po řadu let vedou diskuze na téma, jak odpovědět nastávajícím rodičům na dotaz, zda uchovávat dítěti vlastní pupečníkovou krev. Odborná veřejnost se poměrně velmi rychle rozdělila na dva tábory, kdy jeden z nich tvrdě odmítal tuto službu s poukazováním na neefektivnost investice vzhledem k pravděpodobnosti využití, druhá skupina naopak s ohledem na možný vývoj medicíny neváhala odběr pupečníkové krve pro vlastní dítě doporučit.

Pokud zapátráme, odkud rozporuplné reakce lékařů pramení, velmi rychle zjistíme, že na vině je především nedostatečná informovanost o celé problematice. Tím, že odběry pupečníkové krve začal v současnosti podporovat i stát, prostřednictvím společnosti, v které má minoritní podíl, projevil tím důvěru v uchovávání pupečníkové krve pro vlastní potřebu. „Jsme velmi potěšeni, že po létech úsilí, kdy se snažíme poukázat na význam uchovávání vlastní pupečníkové krve, udělal i stát krok podpory tímto směrem. Ministerstvo zdravotnictví tímto rozhodnutím následuje přesvědčení soukromých společností, které tuto službu nabízejí již několik let,“ uvádí Mgr. Tomáš Pavlíček, country manager Cord Blood Center, jediné společnosti s povolením k zpracování a uchování vlastní pupečníkové krve v České republice.

Informace, informace, informace

Přesto si řada odborníků uvědomuje, že nedostatečnou nebo zavádějící informovanost je třeba řešit. Z tohoto důvodu vznikla při příležitosti 100 000. odběru provedeného v ČR rámci společnost  Cord Blood Center v roce 2011 v České republice nezávislá pracovní skupina odborníků, lékařů, etiků a právníků, kteří se věnují problematice pupečníkové krve a v neposlední řadě se zaměřují i na informovanost mezi lékaři a odbornou veřejností.

S tím souvisí i naše rozhodnutí připravit zcela nový Informovaný souhlas k odběru, zpracování a uchování pupečníkové krve, vysvětluje Mgr. Tomáš Pavlíček. Proč je dokument Informovaný souhlas tak důležitý? Především proto, že by měl poskytovat komplexní a ucelené informace o problematice pupečníkové krve a na jeho základě by se měli rodiče rozhodnout, zda uložení pupečníkové krve svému dítěti zajistí.  Pokud informovaný souhlas nesplňuje tyto parametry, mělo by to být pro rodiče upozorněním, že něco není v pořádku.

Není banka jako banka

Ve volbě banky, kde se bude pupečníková krev uchovávat, je důležité pečlivě vybírat. V případě malé, nezavedené společnosti se může stát, že zkrachuje a mohly by vzniknout složité komplikace s dalším skladováním pupečníkové krve.  Důležité je také zjistit, zda má společnost povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv, bez kterých nesmí pupečníkovou krev zpracovávat. Seriózní společnost také nevytváří na rodiče citový nátlak, nevyhrožuje závažnými diagnózami a nevybírá finanční poplatky na řadu let dopředu. Pupečníková krev je dar pro život dítěte. Věnujte proto pozornost výběru společnosti, u které si tuto službu zajistíte.

Pět rad, jak si vybrat společnost pro uchování vlastní pupečníkové krve

  • Ověřte si, zda má společnost veškeré akreditace Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Bez těchto akreditací nesmí společnost vůbec odběry provádět.
  • Zjistěte si, jak dlouho je společnost na trhu, jaké má zázemí a kolik uchovává transplantátů. U malé nezavedené společnosti se může stát, že zmizí po několika letech z trhu.
  • Dříve než se smluvně zavážete k odběru pupečníkové krve, pečlivě prostudujte Informovaný souhlas, je to nejdůležitější dokument mezi Vámi a společností, která bude pupečníkovou krev uchovávat.
  • Seriózní společnost nikdy nevybírá skladné na mnoho let dopředu. Obvyklé je platit skladné např. 1x ročně. Placení skladného na mnoho let dopředu je pro rodiče velmi nevýhodné.
  • Pokud máte pocit, že ze strany pracovníků společnosti je na Vás vytvářen citový nátlak nebo jste manipulováni k zakoupení služby, je to pro Vás varovný signál. Nechte si čas a klid na rozmyšlenou. Seriózní společnost bude vždy Vaše rozhodnutí akceptovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.