Adresa: Konviktská 291/24, Praha
  Kontakt: 800 900 138

Odběr a uskladnění

kmenove bunky

 • Pupečníková krev může zachránit život. Kmenové buňky, které obsahuje, se dnes využívají v léčbě onemocnění, jako jsou leukémie, lymfomy, nádorové onemocnění orgánů, získané či dědičné poruchy krvetvorby a imunity či metabolizmu a jiné.
 • Vlastní pupečníková krev dítěte se taky využívá v rámci klinických studií, které zkoumají její léčebné a regenerační schopnosti především u neurologických poškození u malých dětí.
 • Zatímco v roce 1999 bylo jenom jedno dítě léčené vlastní pupečníkovou krví, o deset let později, v roce 2009, to bylo už více než 200 dětí léčených vlastní anebo sourozeneckou krví z rodinné banky. Dnes je to už téměř 1000 dětí.
 • Vlastní kmenové buňky se dnes využívají na léčbu častěji než buňky od cizí osoby – dárce.
 • Pravděpodobnost použití vlastních kmenových buněk (zahrnuje pupečníkovou krev a kostní dřeň) během života je dnes odhadovaná na 1:400*. Do dvacátého roku života je tato pravděpodobnost 1:5000.
 • Pupečníková krev obsahuje zejména krvotvorné buňky a tkáň pupečníku zejména mezenchymální buňky. Svými vlastnostmi se vzájemně doplňují a společně představují vzácný zdroj kmenových buněk v případě jejich potenciálního budoucího využití.
 • Inovace v medicínském výzkumu otvírají nové možnosti využití vlastní pupečníkové krve a tkáně pupečníku v regenerativní medicíně. V klinických studiích se zkoumají účinky pupečníkové krvetkáně pupečníku.
 • Se zvyšujícím se počtem jednotek pupečníkové krve a tkáně pupečníku v rodinných bankách a s rozšiřujícími se indikacemi se dá předpokládat, že využití kmenových buněk z rodinných bank bude mít stoupající charakter.
 • Pupečníková krev, uskladněná v rodinné bance, je uložena výhradně pro dítě a jeho nejbližší příbuzné. Odběr pupečníkové krve a tkáně pupečníku je bezbolestný a neškodí matce ani dítěti.
 • Odběr je možný i při dotepání pupečníku – přestřižení pupeční šňůry v době od porodu do 1. minuty má pouze malý dopad na kvalitu odběru. Přestřižení pupeční šňůry po 1. minutě má za následek menší objem a nižší buňkovitost pupečníkové krve. Při delším dotepání proto doporučujeme zvážit typ odběru PRÉMIUM (odběr krve i z povrchových žil placenty). Čas přestřižení pupeční šňůry po porodu neovlivňuje odběr a vlastnosti odebraných buněk tkáně pupečníku a placenty.
 • Použití vlastní pupečníkové krve, podobně jako autotransfuze, je podstatně méně zatěžující výkon pro pacienta. Do organismu se aplikují jeho vlastní buňky, které již byly jeho součástí a jsou geneticky identické. Navíc, buňky pupečníkové krve se odeberou v čase narození, jsou tedy „čisté“ – nezatížené onemocněním, terapii nebo procesem stárnutí organismu.
 • Uskladnění pupečníkové krve v rodinné bance zaručuje dítěti anebo jeho sourozencům okamžitý přístup ke kvalitním kmenovým buňkám v případě potřeby v budoucnosti.
*Nietfeld at al., Biology of Blood and Marrow Transplantation, 14:316-322, (2008).

Uchovat v rodinné bance nebo darovat?

Odborníci z oblasti medicínského výzkumu se shodnou na tom, že pupečníková krev je cenným zdrojem kmenových buněk, a pokud je to možné, měla by být odebrána a uskladněna. Přistupujeme proto zodpovědně k povinnosti poskytnout rodičům všechny informace potřebné k rozhodnutí, jak naložit s pupečníkovou krví dítěte, jestli uchovat pro rodinu anebo darovat. V současnosti existuje více než 160 rodinných bank v Evropě a v Americe, uchovávajících přibližně 2,35 miliónů jednotek pupečníkové krve, kterou rodiče vnímají jako vzácný zdroj kmenových buněk do dalšího života dítěte. Zároveň v dárcovských (veřejných) bankách čeká na vhodného příjemce 600 000 jednotek darované pupečníkové krve. Je jen na rodičích, jak se rozhodnou do momentu porodu dítěte.

Uchovat v rodinné bance

 • Uchováním pupečníkové krve, případně i tkáně pupečníku vašeho dítěte poskytnete své rodině výhradní možnost benefitovat v budoucnosti ze život zachraňujících vlastností kmenových buněk z pupečníkové krve, jakož i z léčebného potenciálu tkáně pupečníku, který je v současnosti v stádiu výzkumu.
 • Čtěte více, proč uchovat v Cord Blood Center 

Darovat do registru dárců pupečníkové krve

 • Darováním pupečníkové krve do registru dárců pupečníkové krve Eurocord-Slovakia můžete pomoct pacientům, kteří jsou na léčbu krvetvornými kmenovými buňkami odkázaní. Příjemci jsou z celého světa. Pupečníková krev se tak stává zachraňujícím darem, podobně jako v případě dárcovství krve.
 • Jestli se rozhodnete pro darování pupečníkové krve, bližší informace naleznete: informace o darování pupečníkové krve  na stránkách registru dárců pupečníkové krve Eurocord-Slovakia. Na stránkách najdete i kritéria pro darování pupečníkové krve, která jsou oproti kritériím na uchování vlastní pupečníkové krve přísnější, protože přihojení kmenových buněk je u nepříbuzného příjemce složitější. Stejně si můžete prohlédnout i  seznam porodnic, které vykonávají dárcovské odběry pupečníkové krve na Slovensku.

Přehled praktických rozdílů

Uchovanie pupočníkovej krvi v rodinnej banke Cord Blood Center  Darovanie pupočníkovej krvi do registra darcov pupočníkovej krvi Eurocord-Slovakia 
Prečo nechať odobrať pupočníkovú krv? Zabezpečíte svojmu dieťaťu rýchly a výhradný prístup ku jeho vlastným kmeňovým bunkám, ak by ich niekedy v živote potrebovalo. Darovaním pupočníkovej krvi môžete pomôcť pacientom, ktorí potrebujú krvotvorné kmeňové bunky od darcu.
Aké sú obmedzenia pre odber? Všetky rodiny sa môžu rozhodnúť pre rodinné uchovanie pupočníkovej krvi. Krv sa neodoberá, iba ak matka prekonala závažné infekcie počas tehotenstva. Pri darovaní pupočníkovej krvi musí prejsť darkyňa výberom na základe kritérií, ktoré sú dané legislatívou a požiadavkami transplantačných centier. Jedným z hlavných limitov je pôrodná váha dieťaťa.
Čo sa deje s krvou po odbere? Pupočníková krv vášho dieťaťa sa po odbere spracuje, vyšetrí a dlhodobo uskladňuje pre prípad jej budúceho použitia pre dieťa samotné alebo pre súrodenca. Vhodná pupočníková krv (asi 20%) sa vyberie pre medzinárodnú výmenu, kde je k dispozícii pacientom kdekoľvek vo svete. Vyradená krv sa môže použiť na výskum alebo sa zlikviduje.
Aký mám nárok na uskladnenú pupočníkovú krv? Rodičia sú vlastníci uskladnenej pupočníkovej krvi. Dieťa má na ňu plné a bezvýhradné právo, môže byť použitá vo vhodných prípadoch aj pre súrodenca. Darovaná pupočníková krv je vo vlastníctve registra darcov pupočníkovej krvi. Rodičia nemajú žiadnu záruku, že v prípade potreby pre samotné dieťa by bola k dispozícii.
Ako rýchlo je uchovaná krv dostupná pre prípadnú liečbu? Krv, uchovaná v rodinnej banke, je k dispozícii na liečbu v priebehu niekoľkých dní po doručení požiadavky od ošetrujúcich lekárov. Ak dieťa potrebuje bunky od darcu, jeho vyhľadanie vo svetových registroch môže trvať niekoľko týždňov aj mesiacov.
Aká je cena za odber a uskladnenie pupočníkovej krvi? Rodičia platia jednorazový poplatok za odber a spracovanie a každoročne poplatok za skladovanie. Ak darujete pupočníkovú krv do registra darcov pupočníkovej krvi, neplatíte žiadny poplatok. Všetky náklady hradí naša spoločnosť.
Platia rodičia nejaké poplatky aj v prípade, že by sa krv mala použiť? Nie, za samotné použitie už rodičia neplatia. Transplantácia krvotvorných buniek je liečba hradená poisťovňami. Nie, za samotné použitie krvotvorných buniek z registra darcov pupočníkovej krvi rodičia neplatia. Transplantácia je liečba hradená poisťovňami.

Zaujali jsme Vás a chcete se dozvědět víc? Kontaktujte nás na bezplatné infolince 800 900 138.
Nezávazná online registrace zde.