Address : Konviktská 291/24, Praha
  Contact : 800 900 138

Vlastní klinické studie

Naše rodinná banka pupečníkové krve Cord Blood Cneter Group investuje také do vlastních klinických studií. V roce 2014 jsme na Slovensku a v Rumunsku otevřeli klinické studie zaměřené na léčbu dětí s dětskou mozkovou obrnou, které jsou v rámci Evropy ojedinělé.

Klinické studie Cord Blood Center Group

  • probíhá v Dětské Fakultní nemocnici s poliklinikou v Bratislavě, hlavní iniciátorkou je primářka dětské neurologické kliniky MUDr. Jaroslava Payerová
  • probíhá od roku 2013 do roku 2019
  • věk účastníků ≥ jak 1 rok a ≤ 12 let v době zařazení do studie
  • je určena pro děti se spastickým typem dětské mozkové obrny, které mají vlastní pupečníkovou krev v naší rodinné bance pupečníkové krve a splňují kritéria pro vstup do studie
  • v průběhu pěti let absolvuje léčbu 50 dětí s vlastní uschovanou pupečníkovou krví
  • cílem je zlepšení stavu dítěte s dětskou mozkovou obrnou sledovaného pomocí testů hodnotících mobilitu a pohybový rozsah
  • sledování pacienta jeden rok po podání
  • všechny náklady spojené s léčbou hradí naše rodinná banka pupečníkové krve jako zadavatel studie
  • V roce 2014 a 2015 byly podány vlastní kmenové buňky 11 pacientům
  • V České republice zatím takováto studie neproběhla.

Pokud máte zájem o více informací, můžete nás kontaktovat na bezplatné lince 800 900 138

Naši pacienti, kterým byla podána pupečníková krev v této klinické studii.

AndrejAndrej

„Půl roku po podání se jeho stabilita zlepšila natolik, že dokáže sedět bez opírání se o ruce a zároveň se hraje. Lepší manipuluje s menšími předměty. Zlepšila se artikulace a také řeč je srozumitelnější.“ Přečtěte si více zde.
Andrejova mama

AlexAlex

„Po podání pupečníkové krve jsme pozorovali nové a nové pokroky. Už o měsíc s námi zřetelněji komunikoval, sledoval osoby a jejich pohyb, začal používat jemnou motoriku.“ Přečtěte si více zde.
Alexova fyzioterapeutka

MarkoMarko

„Jsme rádi, že podání jeho vlastních kmenových buněk ho nepochybně posunulo dopředu a mozek dostal nové impulsy k tomu, aby mohl pokračovat. Nepotřebuji na to výsledky studie jako matka cítím a vidím dennodenně jeho pokroky po podání.“ Přečtěte si více zde.
Markova mama

Zaujali jsme Vás a chcete se dozvedet víc? Kontaktujte nás na bezplatné infolince 800 900 138.
Nezávazná online registrace zde.