Využití pupečníkové krve z rodinnych bank ve světe čítá víc než 1000 použití, i když v České Republice zatím žádná autologní transplantace pupečníkové krve při standartní, nebo experimentální léčbě nebyla realizována.

Často kladené otázky

Jak psát web Můžete mi prosím objasnit, co je to pupečníková krev?

Pupečníková krev je krev novorozence, která zůstává po porodu dítěte v pupečníku a placentě. Obsahuje kmenové buňky, které se v současnosti využívají k léčbě řady závažných onemocnění, jako jsou leukémie, lymfomy, nádorová onemocnění orgánů, získané nebo dědičné poruchy krvetvorby, imunity nebo metabolismu apod. Dnešní moderní technologie umožňují uchovat buňky z pupečníkové krve po několik desetiletí.

Jak psát web Co to jsou kmenové buňky?

Po dobu těhotenství se organismus dítěte vyvíjí z jakýchsi základních, nespecializovaných buněk, které nazýváme buňky kmenové. Tyto buňky se postupně specializují na buňky jednotlivých tkání, například na nervové, svalové, kožní nebo na buňky orgánové. Kmenové buňky jsou v současnosti součástí řady standardních i experimentálních terapií. Nejčastěji se získávají z kostní dřeně, pupečníkové krve, tukové tkáně apod. Kmenové buňky z pupečníkové krve patří mezi tzv. dospělé kmenové buňky. Jejich použití k výzkumným a terapeutickým účelům je přijatelné pro všechna hlavní světová náboženství.

Jak psát web Čím se liší buňky pupečníkové krve normální krve nebo kostní dřeně?

V krvi dítěte i dospělého se nacházejí zralé bílé a červené krvinky. Pupečníková krev však obsahuje i kmenové buňky, které se v podobném složení v krvi už nikdy po dobu života neobjeví.

Nejdůležitější jsou krvetvorné buňky, které jsou schopné se proměnit na červené a bílé krvinky, nebo krevní destičky. Krom toho se v krvi nacházejí i jiné kmenové buňky, schopné specializovat se na buňky svalů, kostí a chrupavek, buňky produkující inzulín, buňky srdečního svalu a jiné.

Po narození se krvetvorné buňky nacházejí převážně v kostní dřeni. Tyto buňky jsou však – tak jako jiné buňky těla – ovlivněné faktory prostředí, životního stylu, postupně stárnou a jejich schopnost množení se zmenšuje. Buňky z pupečníkové krve jsou „mladé“ odebrané ve věku nula, mají maximální schopnost množit se. Navíc buňky z kostní dřeně se odebírají již nemocnému pacientovi, mohou proto být kontaminované či porušené, procházejí léčbou, např. chemoterapií.

Jak psát web Při jakých onemocněních se pupečníková krev používá?

Pupečníková krev darovaná matkami do veřejné banky se využívá při onemocněních, kdy je potřebná transplantace krvetvorných buněk od dárců.  Jedná se především o zhoubné i nezhoubné poruchy krvetvorby včetně leukémií, vrozené poruchy imunity či metabolismu a podobně. V USA a Japonsku je dnes krev darovaná matkami nejčastějším zdrojem krvetvorných buněk k transplantacím u dětí.

Vlastní pupečníkovou krev je možné využít u dětí při standardních diagnózách na tzv. autologní transplantaci, zejména jako podpůrná léčba při onemocněních jako jsou nádory dětského věku (neuroblastom, meduloblastom), aplastická anémie, autoimunitní onemocnění apod. Využití vlastní pupečníkové krve je možné i v dospělosti. S věkem se dokonce zvyšuje počet a četnost onemocnění, při jejichž léčbě se využívají vlastní krvetvorné buňky. V rámci experimentální terapie se dnes v USA a Německu sledují léčebné účinky vlastní pupečníkové krve při onemocněních jako je diabetes I. typu nebo u neurologických poruch

Jak psát web V čem spočívá výhoda vlastní pupečníkové krve?

Výhody vlastní pupečníkové krve oproti vlastní kostní dřeni spočívají v následujícím:

  • Buňky v pupečníkové krvi jsou odebrané na počátku života, jsou mladé a „čisté“, nezatížené procesem stárnutí, onemocněním nebo léčbou.
  • Zmražená pupečníková krev je připravena k okamžitému použití, není třeba plánovat odběr kostní dřeně a zatěžovat již tak nemocný organismus. Rychlý přístup ke krvetvorným kmenovým buňkám může výrazně zvýšit šance na uzdravení.
  • Pupečníková krev uskladněná pro potřebu dítěte je ve vlastnictví rodičů, a proto má na ni dítě výhradní právo.

Jak psát web Může se pupečníková krev použít pro sourozence nebo pro jiného člena rodiny?

Pupečníková krev může být použitá nejen pro dítě, od kterého byla odebraná, ale i pro jeho sourozence, k tomu je třeba, aby měla banka pupečníkové krve samostatné povolení ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv.. Při řadě onemocnění jsou totiž potřebné krvetvorné buňky od druhého člověka – dárce. Jedná se o onemocnění, kdy jejich původ může být přítomný už v krvetvorné buňce, zejména u geneticky podmíněných poruch krvetvorby či metabolismu, některých leukémií a dalších. V takovém případě je nejlepším dárcem sourozenec.

Pro úspěšnou transplantaci pupečníkové krve od jiné osoby je potřebná shoda mezi dárcem a příjemcem (to znamená i mezi sourozenci). Porovnává se komplatibilita mezi tzv. HLA antigeny, což jsou jakési tkáňové znaky přítomné na bílých krvinkách. U vlastních sourozenců je pravděpodobnost úplné shody 25%. Ke srovnání: pokud se vyhledává vhodný dárce v mezinárodních registrech, často se nenajde ani mezi miliony dárců.

Jestliže je v rodině již starší dítě, které trpí onemocněním léčitelným transplantací krvetvorných buněk a matka je opět těhotná, ošetřující lékař dítěte doporučí odběr pupečníkové krve.

Jak psát web Máme smysl uskladňovat pupečníkovou krev u všech dětí v rodině?

Pokud lékaři použijí na léčbu vlastní pupečníkovou krev dítěte, mluvíme o autologní transplantaci nebo autologní infúzi. Jestliže by se krev použila pro sourozence, jedná se o tzv. alogenní transplantaci – od dárce. Jde však o trochu jiný typ léčby, která se volí i pro jiný typ onemocnění. Při některých chorobách je možné použít vlastní buňky, při jiných by lékaři preferovali buňky od zdravého dárce. V případě potřeby dárce je nejlepším dárcem sourozenec. Dopředu však nevíme, které z dětí by mohlo potřebovat pupečníkovou krev a zda vlastní, nebo od sourozence. Proto má smysl uskladnit ji od všech sourozenců. Pupečníkovou krev z jednoho odběru je možné použít na léčbu pouze jedenkrát.

Jak psát web Je potřebné u dvojčat uchovávat pupečníkovou krev od obou dvou dětí?

U dvojčat musíme hodnotit dva úplně odlišné případy – jednovaječná a dvojvaječná dvojčata. Dvojvaječná dvojčata si jsou geneticky blízká naprosto stejně jako jiní dva běžní sourozenci, proto pro ně platí to samé, co pro jiné sourozence. Jednovaječná dvojčata jsou geneticky totožné děti, proto by teoreticky stačil jeden odběr a pupečníková krev by se použila pro kterékoliv z nich.

Standardně se však pouze jeden odběr nedoporučuje z následujících důvodů:

  1. Před porodem si nemusíme být úplně jistí, zda se jedná o dvojčata jednovaječná.
  2. V malém množství případů se nepodaří zrealizovat dostatečně velký odběr, nebo může být krev kontaminovaná. Tehdy by bylo opravdu škoda neprovést odběry oba a druhou pupečníkovou krev zlikvidovat.
  3. Cílem uskladňování pupečníkové krve k vlastnímu použití je zajistit, aby každé dítě mělo uskladněnou svou vlastní krev.

Jak psát web Jak probíhá odběr pupečníkové krve? Je odběr bolestivý?

Odběr pupečníkové krve se provádí ihned po porodu dítěte, po přestřižení pupeční šňůry, avšak ještě před porodem placenty. V době odběru je dítě už v péči dětské sestry. Placenta a pupečník jsou orgány dítěte, které po porodu ztratily svoji funkci, nejedná se o orgány matky. Proto odběr není nepříjemný a bolestivý ani pro matku, ani pro dítě.

Odběr provádí školený porodník nebo porodní asistentka pomocí sterilní soupravy, která je k dispozici v každé porodnici. Jehlou se napíchne pupeční žíla a krev se nechá vytéct do odběrového vaku. V některých případech se dá zbývající krev z placenty ještě odebrat do stříkaček.

Po dobu porodu je prvořadou povinností lékařů postarat se o dítě a matku a až následně o odběr pupečníkové krve. Proto se může stát, že v některých případech lékař nemůže pupečníkovou krev odebrat.

Jak psát web Je důležité množství odebrané pupečníkové krve?

Každý odběr pupečníkové krve je specifický, množství odebrané krve závisí na faktorech, jako je velikost dítěte, velikost placenty, délka pupeční šňůry, množství zbývající krve v placentě a pupečníku apod. Pro vlastní použití pupečníkové krve není důležitý její objem, ale počet tzv. jaderných buněk, který se zjišťuje během zpracování. Počet buněk v jednom odběru určuje maximální hmotnost pacienta, pro jakého může být krev k transplantaci použita.

Jak psát web Může být pupečníková krev odebraná při císařském řezu?

Pupečníková krev se dá odebrat i při císařském řezu, dokonce zkušenosti s těmito odběr jsou velmi dobré. Samozřejmě zdraví dítěte i matky je důležitější než odběr, proto v případě komplikací je na zvážení porodníka, zda jej provede. Pupečníková krev se dá odebrat i při porodu do vody nebo jiných alternativních porodech.

Jak psát web Jak dlouho může být pupečníková krev uskladněná?

Na základě dosud získaných poznatků se předpokládá, že pupečníková krev by mohla být zamrazená neomezeně dlouho, minimálně po dobu jednoho lidského života. Příslušné instituce sledující skladování biologického materiálu (FDA, EMEA, SUKL) nevydávají žádná omezení na dobu použitelnosti skladované pupečníkové krve.

Výzkum a použití zamrazených živých buněk (spermie, kostní dřeň apod.) ukazuje, že kryokonzervace v tekutém dusíku udrží buňky životaschopné několik desítek let. Nejstarší zamrazené buňky úspěšně použité v medicíně byly použity po 50 letech. Protože se však pupečníková krev zamrazuje pouze poslední desetiletí, jsou v současnosti jen experimentálně ověřené buňky, které jsou uskladněné do 30 let.

Infolinka

800 900 138

Potřebujete více informací? Máte konkrétní přání? Neváhejte se zeptat.

Kontaktujte nás

 

Videokanál

Videoarchiv

--> --> -->